Digitalisointiprojektin läpivieminen

Digitalisointiprojekteihin pätee yleisesti ottaen samat lainalaisuudet kuin mihin tahansa projektiin. Projekti on selkeä ja uniikki kokonaisuus, jossa on alku ja loppu. Projekti on erotettava jatkuvasta kehittämisestä, jota tehdään osana jatkuvaa toimintaa ja palveluita. Tämän artikkelin idea ei ole avata koko projektinhallinnan kenttää, vaan tarkoitus on ensisijaisesti tuoda esiin niitä erityispiirteitä, joita digitalisointiprojekteihin liittyy. Selvyyden vuoksi […]

Lue lisää

Miten tehdä it-hankintaprosessi onnistuneesti?

Selvitä tarpeet: Selvitä tarkasti organisaatiosi IT-tarpeet ja tavoitteet. Arvioi nykyinen IT-infrastruktuurisi ja määritä, mitä lisäresursseja tai päivityksiä tarvitaan. Laadi selvä ja kattava kuvaus hankittavista IT-palveluista tai laitteista. Laadi hankintasuunnitelma: Laadi yksityiskohtainen hankintasuunnitelma, joka sisältää budjetin, aikataulun, vastuutahot ja hankinnan arvioinnin kriteerit. Selvitä myös hankintaprosessin juridiset ja hallinnolliset vaatimukset, kuten hankintaan liittyvät lainsäädännöt, sopimusehdot ja kilpailutussäännöt. […]

Lue lisää

Miten tehdä it-kilpailutus?

It-kilpailutuksen suorittaminen vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Seuraavat vaiheet voivat auttaa sinua suorittamaan onnistuneen it-kilpailutusprosessin: Määritä hankinnan tavoitteet: Selvitä tarkasti IT-hankinnan tavoitteet ja tarpeet organisaatiossasi. Määritä selkeästi, mitä palveluja tai laitteita haetaan, millaisia ominaisuuksia niiltä odotetaan ja millaisia vaatimuksia niihin liittyy. Laadi tarjouspyyntö: Laadi huolellisesti tarjouspyyntö, joka sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen hankittavista palveluista tai laitteista, toimitusajat, […]

Lue lisää