Miten rekrytoidaan it-asiantuntija, on kysymys, joka nousee esiin monen yrityksen rekrytoinnissa.

Talent Acquisition Specialist Juho Sopanen avaa haastattelussa yrityksen rekrytointiprosessia ja kertoo samalla yrityksen arvoista ja palkkamallista.

Miten päädyit töihin Webscalelle? 

Huomasin Webscalen työpaikkailmoituksen viime syksynä, jossa haettiin jo hieman rekrytointien saralta kokemusta omaavaa, mutta ennen kaikkea kehittymishaluista persoonaa mukaan kasvutarinaan. Kiinnostuin välittömästi ja päätin ottaa selvää Webscalesta tarkemmin, sillä en ollut kuullut yrityksestä aikaisemmin. 

Luettuani lisätietoja, kiinnostuin lisää ja päätin jättää hakemuksen. Nopean sekä ketterän rekrytointiprosessin jälkeen pääsin aloittamaan työt kiinnostavassa kasvuyrityksessä itselleni täysin uudella toimialalla. 

Kuvaile ydinliiketoimintaanne tällä hetkellä 

Olemme pilviasiantuntijapalveluihin ja vaativiin ohjelmistoratkaisuihin keskittynyt suomalainen yritys. Liiketoimintamme ytimessä on nopeasti kasvava tiimi pilvi-, DevOps- ja ohjelmistokehitysammattilaisia, joiden päämääränä on tehdä kestäviä ja skaalautuvia digitaalisia palveluita. 

Olemme olleet vuodesta 2014 lähtien Amazon Web Servicen (AWS) konsultointikumppani. Asiakkaisiimme kuuluu niin isoja kuin pieniä organisaatioita, mediataloista SaaS-kasvuyrityksiin. Oma tuotteemme Vaalikone-palvelu on isossa roolissa kansalaisten elämää aina kun äänestetään. 

Mitä työnkuvaasi kuuluu tällä hetkellä? 

Työskentelen Webscalella rekrytointien parissa. Päiväni täyttyvät muun muassa suorahausta ja rekrytointitapaamisista sekä erilaisista kehittämisprojekteista rekrytoinnin saralla. Tämän lisäksi kehitän työnantajamielikuvaamme sekä kuulun markkinointi- ja sometiimiimme.

Mitkä ovat rekrytointien osalta pääpainonne tällä hetkellä? Minkälaisia osaajia tällä hetkellä etsitte?

Tällä hetkellä etsimme erityisesti kokeneita AWS-pilviarkkitehtejä ja DevOps spesialisteja, joilla on on jo useamman vuoden verran kokemusta IT-alalta erityisesti pilvipalveluista. Projekteissamme kehitämme muun muassa asiakkaiden pilvi-infraa koodin avulla, joten IaC-työkalujen kuten Cloudformationin, CDK:n tai Terraformin hallitseminen on olennaista. 

Toivomme, että konsulttimme eivät pelkää ottaa vastuuta arkkitehtuurista ja pystyvät perustelemaan ratkaisut asiakkaalle heidän ymmärtämällään kielellä sekä tarpeen mukaan myöskin osaavat kyseenalaistaa tiettyjä toimintamalleja, jos huomaavat niissä parannettavaa. 

Lisäksi olemme laajentaneet palvelutarjontaamme Azuren puolelle, joten etsimme myös kyseisen pilvisektorin osaajia tiimiimme tällä hetkellä. Ei kuitenkaan huolta, mikäli et vielä koe täyttäväsi kokeneen pilviarkkitehdin saappaita. Etsimme aika ajoin myös junior-tason tekijöitä kasvavaan tiimimme, joten ole rohkeasti yhteydessä ja katsotaan olisiko meillä tarjota juuri sinulle sopiva urapolku mielenkiintoisessa kasvuyrityksessä!

Minkälainen rekrytointiprosessinne on ja mitä vaiheita siihen kuuluu? 

Rekrytointiprosessimme on nopea ja ketterä. Pyrimme etenemään hakijalle sopivassa aikataulussa.  Pääsääntöisesti kaikki rekrytointiprosessimme hoituvat täysin etäyhteyksin ja olemme hakijoihimme yhteydessä viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen jättämisestä prosessin jatkon osalta. 

Tyypillisesti it-alan osaajien kohdalla rekrytointiprosessiimme koostuu kolmesta tapaamisesta. Ensimmäisessä tapaamisessa on mukana minun lisäkseni meidän CTO Henri Meltaus. Tässä tapaamisessa ensinnäkin mieluusti esittelemme Webscalea vielä tarkemmin ehdokkaalle. Lisäksi keskustelemme erityisesti siitä, mitä kandidaatti tulevalta työltään toivoo sekä olisiko meillä tarjota tämänkaltaista työtä hänelle. 

Mikäli ensimmäisen keskustelun jälkeen molemmista osapuolista tuntuu, että kandidaatin toiveiden ja meidän tarpeiden osalta olisi ns. ”match” mahdollinen, on vuorossa 2. tapaaminen. Tämä on luonteeltaan ensimmäistä teknisempi, jossa on myös pieni koodausharjoitus. 

Lisäksi kandidaatti pääsee keskustelemaan meidän palkkaavan esihenkilön kanssa vielä tarkemmin teknisistä asioista. Kolmannessa ja usein viimeisessä tapaamisessa on mukana meiltä Webscalelta toimitusjohtaja Tero Kauhanen ja CTO Henri Meltaus. Tällöin keskustellaan vielä molemmin puolin viimeisistä mahdollisesti askarruttavista kysymyksistä. 

Monesti myös teemme potentiaaliselle kandidaatille tässä yhteydessä työtarjouksen tutustuttavaksi, johon tietysti toivomme myönteistä vastausta. Nämä ovat siis tyypillisimmät eri rekrytointiprosessimme vaiheet, jotka voivat toki hieman vaihdella riippuen tehtävästä, johon olemme rekrytoimassa henkilöä. 

Minkälaisena näet IT-alan osaajamarkkinan tilanteen tällä hetkellä?

Kilpailu osaavista ja kokeneista tekijöistä IT-alalla on kovaa tällä hetkellä. Useamman vuoden ajan monissa yhteyksissä on puhuttukin ns. työntekijöiden markkinoista, jossa työntekijöillä on enemmän ”valtaa” valita työnantajansa. Tämä on varmasti ainakin osittain totta. 

”Yritysten tulee yhä enemmän pyrkiä löytämään se oma keino erottautua kilpailijoista, jotta osaajia saadaan rekrytoitua kasvun mahdollistamiseksi”

Mielestäni tämä tarkoittaa sitä, että yritysten tulee yhä enemmän pyrkiä löytämään se oma keino ja tapa erottautua kilpailijoista, jotta osaajia saadaan rekrytoitua kasvun mahdollistamiseksi. Keinoja voi olla useita ja mielestäni yrityksen tulee yrittää tuntea kohderyhmänsä mahdollisimman tarkasti ja vedota sellaisiin asioihin, jotka puhuttelevat juuri heitä. Osalle kyseinen ”houkuttelutekijä” voi olla luonnollisesti palkkaus, mutta ei välttämättä kaikille. Osa voi elämäntilanteensa pohjalta arvostaa paljon esimerkiksi työn- ja vapaa-ajan sopivaa tasapainoa tai mahdollisesti nuoremmat uransa alkuvaiheessa olevat kandidaatit etenemismahdollisuuksia yrityksen sisällä.

Minkälaisia tavoitteita teillä on tulevaisuudessa rekrytointien osalta?

Isossa kuvassa meillä Webscalessa on tavoitteena kasvattaa tunnettuuttamme ja sitä kautta myöskin olla osaajamarkkinoilla yhä houkuttelevampi vaihtoehto työnantajaksi. Tavoitteenamme on pyrkiä jatkamaan kannattavaa kasvuamme ja tässä rekrytoinnilla on suuri rooli. Uudet ammattilaiset mahdollistavat kasvumme. 

Samaan aikaan, vaikka tämä ei suoraan rekrytointiin liitykään, niin ei tule myöskään unohtaa nykyisiä työntekijöitämme. Tärkeää on huolehtia myös siitä, että nykyiset työntekijämme viihtyvät meillä eikä vaihtuvuutemme pääse tätä kautta kasvamaan suureksi. 

”Tyytyväiset työntekijät toimivat myös parhaimmassa tapauksessa brändilähettiläinämme ulospäin”

Tyytyväiset työntekijät toimivat myös parhaimmassa tapauksessa brändilähettiläinämme ulospäin, joka edesauttaa myös rekrytointeja. Iloksemme voimmekin todeta, että vuonna 2022 meillä oli vaihtuvuus tasan 0. Tästä olemme ylpeitä ja voisimme sitä enemmänkin tuoda esiin eri yhteyksissä. 

Mietittäessä tarkemmin rekrytoinnin tulevaisuuden tavoitteitamme useamman vuoden perspektiivillä, näen mahdollisen rekrytoitavan osaajaprofiilin mahdollisesti hieman muuttuvan. Nyt ja tulevaisuudessa pääpainomme on varmasti kokeneiden IT-alan osaajien rekrytoimisessa, mutta toivottavasti tuleva kasvumme mahdollistaa myös hieman kokemattomampien tekijöiden rekrytoimisen nykyistä enemmän. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi enemmän junior/trainee-tasoisia tehtäviä, joihin tulevaisuuden osaajat pääsisivät kasvamaan ja kehittymään huippuammattilaisten rinnalle yhä vaativampiin tehtäviin. 

Lisäksi pidemmällä aikavälillä tämänlainen suuntaus voisi mahdollistaa oppilaitosyhteistyön nykyistä vahvemmin, jossa pääsisimme markkinoimaan Webscalea alan tulevaisuuden osaajille.

Miksi kannattaisi tulla Webscaleen töihin ja minkälainen palkkataso teillä on?

Vaikka Webscale on pieni yhtiö – tällä hetkellä meillä työskentelee 31 henkeä – teemme silti isoja projekteja. Meillä pääseekin haastaviin rooleihin ja voi vaikuttaa myös itse tekemiseen. 

Yrityksen työntekijät nähdään ensisijaisesti ihmisinä, joilla on oma elämä ja vapaa-aika työn ulkopuolella. Olemmekin perheystävällinen työpaikka, joten työt voidaan järjestää joustavasti jokaisen oman elämäntilanteen mukaan. Pyrimme siihen, että jokainen voi itse vaikuttaa työnsä sisältöön siten, että vastuuta ja vapautta on sopivissa mittasuhteissa. 

Myös palkkauksemme on rehti ja reilu. Meillä esimerkiksi AWS-pilvikehittäjän roolissa palkka lähtee vuositasolla noin 43.000 eurosta ylöspäin ja kokeneemmilla pilviarkkitehdeillä palkka asettuu 55.000- 95.000 euron välille. Tämä muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta sekä bonuksesta, joka on parhaimmillaan 15% kuukausipalkasta. Tämän päälle tulee tietenkin myös useita henkilöstöetuja sekä mahdollisia päivystys- ja suoriteperusteisia palkkioita. Työsuhde-etuihimme voit tutustua tarkemmin osoitteesta https://www.webscale.fi/rekry.

Eikä myöskään kannata vähätellä yhteisöllisyyden merkitystä, joka meillä vallitsee. Asiantuntijamme jakavat projekteissa opittua tietoa toisilleen ahkerasti ja pyrkivät tätä kautta oppimaan yhdessä. Vietämme myös aikaa yhdessä työajan ulkopuolella kuukausittaisten aftereiden muodossa, jossa oppii tuntemaan työkavereita entistä paremmin. Lisäksi kuukausittain kokoonnumme koko porukalla Monthly-päivään syömään yhdessä aamiaista sekä lounasta samalla vaihtaen kuulumisia ja käymään yrityksen ajankohtaisia asioita läpi. 

Jos haluaa keskustella uramahdollisuuksista Webscalessa, miten kannattaa toimia? 

Avoimiin tehtäviimme voi tutustua osoitteessa www.webscale.fi/rekry ja jättää hakemuksen sitä kautta tai sitten voi olla toki suoraan yhteydessä minuun vaikka LinkedInissä tai soitella suoraan +358 50 539 6563. 

Ole rohkeasti yhteydessä! Keskustelemme mielellämme, olisimmeko nyt tai mahdollisesti myöhemmin tulevaisuudessa sinulle se oikea työnantaja.

 

Webscalen verkkosivut

Webscalen Ite wiki -profiili