Sosiaalinen media jatkuvasti hallitsevampi osa arkea

Digitaalisia ilmiöitä tutkiva Kepios suoritti heinäkuussa 2022 tutkimuksen, joka kartoitti sosiaalisen median käyttäjiä ympäri maailmaa. 

4,7 miljardia ihmistä todettiin sosiaalisen median käyttäjiksi, mikä tekee noin 59% koko maailman väkiluvusta. Luku oli kasvanut vuoden aikana 227 miljoonalla uudella käyttäjällä, mikä tekee käyttäjien vuotuiseksi kasvuprosentiksi 5,1%. Lisäksi tutkimuksesta ilmeni, että yksi käyttäjä viettää keskimäärin 2,5 tuntia päivässä sosiaalisessa mediassa. [1]

Koska sosiaalinen media on jatkuvasti hallitsevampi osa ihmisten arkea, yhä useammat yritykset päättävät hyödyntää alustoja näkyvyyttä tavoitellessa. Yrityksille voi kuitenkin olla vaikeaa hahmottaa, mille alustoille markkinointi kannattaa suunnata. Päätöksissä on hyvä huomioida sekä käyttäjämäärät että käyttötarkoitukset.

10 käytetyintä sosiaalisen median alustaa

Yleisötutkimuksia suorittava yritys GWI koosti listauksen käytetyimmistä sosiaalisen median alustoista. Alla olevassa listauksessa on nämä alustat järjestyksessä käyttäjämäärän perusteella, ja niiden kuukausittainen käyttäjämäärä miljoonissa. Listasta on poistettu pelkästään Kiinassa operoivat alustat. 

 

Käytetyimmät sosiaalisen median alustat

  1. Facebook (2 936)
  2. Youtube (2 476) 
  3. WhatsApp (2 000)
  4. Instagram (1 440) 
  5. WeChat (1 288) 
  6. TikTok (1 020)
  7. Facebook Messenger (1 000)
  8. Telegram (700)
  9. Snapchat (617)
  10. Twitter (486)

 

Facebook nousi jälleen suosituimmaksi alustaksi 2,9 miljardilla käyttäjällään. B2B-markkinoijille tuttua LinkedIniä ei voitu sisällyttää listaukseen, sillä yritys ei julkaise vuosittaisia käyttäjätietojaan.

Vaikka näkyvyyden voisi olettaa olevan suosituimmissa alustoissa suurin, pelkkä käyttäjälukujen tarkastelu markkinointisuunnitelmaa laatiessa ei DataReportalin mukaan välttämättä takaa parasta lopputulosta. 

Koska tyypillinen sosiaalisen median käyttäjä vierailee tai käyttää aktiivisesti 7,4 eri alustaa joka kuukausi, kriittisempää onnistuneen markkinointistrategian kannalta voi olla alustojen luonteen tarkasteleminen ja sisällön sovittaminen sille sopivalle alustalle. 

Miksi käytämme sosiaalista mediaa

DataReportal keräsi GWI:n datasta eri syitä, joiden vuoksi ihmiset saapuvat eri alustoille. Kaaviossa nämä on esitetty prosentuaalisina lukuina kaikista alustan käyttäjistä.

Kuvaajasta voidaan havaita, että alustat, kuten TikTok ja Instagram houkuttelevat käyttäjiä viihdyttävällä sisällöllään. Twitterin ja LinkedInin käyttäjistä suurin osa saapuu puolestaan alustoille pysyäkseen ajan tasalla ajankohtaisista aiheista ja uutisista. 

Alustojen luonteet voivat olla merkittävä tekijä markkinointipäätöksiä tehdessä. Sisällön suuntaaminen eri alustoille voidaan tehdä riippuen esimerkiksi siitä, toteuttaako yritys B2B- vai B2C-markkinointia.

Erot B2B- ja B2C-markkinointistrategioiden välillä

Yritysten markkinointistrategioiden väliltä löytyy perinteisesti merkittäviä eroja – riippuen siitä, suuntaako yritys markkinointinsa suoraan kuluttajille vai yritysten ostopäättäjille. Samaan aikaan, kun B2C-markkinointi voi hyötyä rennosta ja viihdyttävästä sisällöstä, B2B-markkinointi pyrkii perinteisesti vakuuttamaan yleisönsä ammattitaidolla ja asiallisuudella.

Koska B2B-markkinoijat keskittyvät yleensä ”ammattimaisempaan” sisältöön, markkinoinnin vienti viihdetarkoitukseen käytetyille alustoille ei välttämättä johda mielekkäisiin lopputuloksiin. Ammattimaisempi sisältö vaatii eri tavoin vastaanottavan yleisön, minkä vuoksi erityisesti B2B-markkinointia harjoittavien yritysten on kriittistä tarkastella syitä, joiden vuoksi käyttäjät saapuvat sosiaalisen median alustoille. 

B2B-markkinoinnin näkökulmasta edukseen erottuvat kolme sosiaalisen median alustaa: LinkedIn, Twitter, Facebook. Näille alustoille merkittävä osa käyttäjistä saapuu pysyäkseen ajan tasalla ajankohtaisista aiheista, jolloin ammattimaisempi sisältö otetaan todennäköisesti paremmin vastaan. LinkedIn erottuu näistä vielä tärkeimpänä, sillä käyttäjistä merkittävästi suurin osa tulee alustalle ammattimaisista syistä.

LinkedIninin ja Twitterin potentiaali onkin huomattu B2B-markkinoinnissa laajasti. Content Marketing Institute raportoi vuonna 2021, että 96% sosiaalista mediaa hyödyntävistä B2B-markkinoijista käytti LinkedIniä sisällön esittelyyn. Tämän jälkeen suosituin alusta oli Twitter, jota hyödynsi noin 82% markkinoijista.

Palveluntarjoajat voivat hyötyä sosiaalisen median tuomasta näkyvyydestä merkittävästi. Gartnerin selvityksen mukaan B2B-ostajat käyttävät 27 % ostopäätöksestään riippumattoman tutkimuksen tekemiseen verkossa, jolloin laaja näkyvyys voi johtaa onnistuneeseen markkinointiin.

 

 

 

[1] Tutkimuksessa käyttäjiä on verrattu koko maailman väkilukuun, eikä kohderyhmää ole rajattu. Monet alustat ovat asettaneet ikärajoja palveluilleen, jolloin kaikki alle 13-vuotiaat tulisi poislukea luotettavasta tuloksesta. 

 

Artikkelin kuva: PostBeyond