Myös digitaalisia palveluita ja tuotteita tarjoavat yritykset voivat hakea Design from Finland -merkkiä. Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Niina Ollikka kertoo teknologiayritysten mahdollisuuksista hyödyntää merkkiä toiminnassaan.

Kilpailukyvyn parantaminen suomalaisella osaamisella

Design from Finland -merkki on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä tunnustus siitä, että tuote tai palvelu on muotoiltu vastuullisesti Suomessa käyttäjän tarpeet huomioiden. Merkki auttaa yritystä viestimään avoimesti tuotteen valmistusmaasta ja -prosessista. 

Design from Finland -merkki sopii Ollikan mukaan erinomaisesti yrityksille, jotka haluavat erottautua suomalaista muotoiluosaamista edustavilla tuotteilla tai palveluilla. 

“Tutkimukset osoittavat, että suomalaista työtä arvostetaan tässä hetkessä ehkä enemmän kuin koskaan. Kotimaista suunnittelutyötä kannattaa siis tuoda ylpeästi esille”, Ollikka toteaa.

Design from Finland -merkki on käytössä hyvin erilaisilla yrityksillä. Perinteisten design-alojen lisäksi merkki on myönnetty myös esimerkiksi digitaalisille tietotekniikan palveluille kuten mobiilivaihteelle, erilaisille mobiiliapplikaatioille sekä pankki- ja pilvipalvelulle. 

“Nämä yritykset ovat halunneet erottautua muista teknologiayrityksistä ja kertoa merkin avulla siitä, että he ovat panostaneet suomalaiseen muotoiluun, käyttäjälähtöisyyteen ja vastuullisuuteen”, Ollikka kuvailee.

Lisäksi Ollikan mukaan monet yritykset ovat kertoneet, että päätöksen takana on ollut toive organisaation kansainvälistymisestä. Koska suomalaista muotoilua arvostetaan myös muualla kuin Suomessa, merkki tarjoaa keinon erottautua muista alan yrityksistä myös kansainvälisellä tasolla. 

“Suomalaisen osaamisen korostaminen tuo yrityksille myös liiketoiminnallista hyötyä”

Parantuneen kilpailukyvyn ansiosta Design From Finland -merkki on tuonut yrityksille liiketoiminnallista hyötyä. Ollikka kertoo, että Suomalaisen Työn Liiton jäsenkyselyn (2021) mukaan merkkiä käyttävistä yrityksistä jopa 95 % totesi sen tukevan myyntiä ja markkinointia Suomessa. Euroopan tasolla sama luku on 76 %, mikä viestii merkin hyödyttävän yrityksiä aidosti myös kansainvälisesti. 

Ollikka muistuttaa kotimaisten yritysten menestyksen hyödyttävän Suomea myös yhteiskunnallisella tasolla: “Kun saadaan kuluttajat valitsemaan suomalaisen yrityksen tuotteita ja palveluita, luodaan samalla työtä, hyvinvointia ja kilpailukykyä Suomeen.”

 

 

Kävisikö merkki sinunkin yrityksellesi?

Design from Finland -merkki on myönnetty yli 700:lle tuotteelle tai palvelulle digitaalisista ratkaisuista teollisen muotoilun tuotteisiin. Merkin kriteereitä ovat muun muassa investointi ammattimaiseen muotoiluun, käyttäjälähtöisyys sekä läpinäkyvyys ja vastuullisuus koko tuotteen tai palvelun tuotantoketjussa. 

Yritys voi hakea merkkiä netissä olevalla hakulomakkeella. Kuusi kertaa vuodessa kokoontuva, asiantuntijoista koostuva toimikunta päättää hakemusten perusteella merkin käyttöoikeuksista. 

Merkin vuosimaksu on sidottu yrityksen liikevaihtoon ja tarkan vuosimaksun voi laskea jäsenmaksulaskurilla.Vuosimaksu voi olla alimmillaan 97 € ja maksimissaan, esimerkiksi suurella pörssiyhtiöllä, 5900 €. 

 

Lisätietoa