Organisaatiot pysähtyvät liian harvoin miettimään hankintojensa merkitystä. Hankinnoilla on suuri rooli sekä organisaation sisäisissä että yhteiskunnallisissakin aiheissa. Haastattelimme aiheesta SC Softwaren Veera Lavikkalaa. 

Hankinnoilla merkitys organisaation sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin

Veera Lavikkala toimii SC Softwarella Senior Consultant Procurement -työroolissa. Hänellä on 15 vuoden kokemus erilaisista tehtävistä julkisten hankintojen parissa ja hän on kiinnostunut asioiden kehittämisestä prosessinäkökulmasta. Lavikkalaa kiinnostaa myös erilaisten tiedolla johtamisen keinojen löytäminen ja kehittäminen. 

Lavikkala kertoo hankinnoilla olevan suuri merkitys nyky-yhteiskunnassa. Valtioneuvoston selvityksen mukaan pelkästään julkisten hankintayksiköiden käyttämä euromäärä tuotteiden ja palvelujen hankintoihin vuonna 2018 oli 47 miljardia euroa. 

“Tällaisella summalla on valtava vaikutus markkinatalouden elinvoimaisuuteen, mutta myös muun muassa siihen, miten ympäristön kestävyyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin voidaan vaikuttaa”, Lavikkala kuvailee. 

Hankintojen suuren merkityksen vuoksi Lavikkala uskoo, että organisaatioiden tulisi toteuttaa hankintoja parhaalla mahdollisella tavalla niin omat lähtökohdat kuin yhteiskunnallinen näkökulma huomioiden. Painotukset näkökulmien välillä vaihtelevat organisaatiosta toiseen, riippuen yrityksen omasta strategisesta valinnasta. 

Organisaation sisällä yrityksen tulee pitää huolta taloudellisesta kestävyydestä. Toisaalta asiat, kuten ekologisuus ja eettisyys korostuvat jatkuvasti liike-elämässä. Tämän vuoksi Lavikkalan mukaan yhteiskunnallinen näkökulma hankintoja tehdessä voi olla yritykselle myös strateginen valinta. 

SC Sourcing Suite -ohjelmisto tukee ketterää hankintaprosessia 

Lavikkala uskoo, että hyvässä hankintatoimen johtamisessa pitää yhdistää sekä strategiset tavoitteet että jokapäiväinen johtaminen. SC Software on halunnut toiminnallaan varmistaa sujuvuuden tällä osa-alueella ja tarjota asiakkailleen saumattoman, täysin digitalisoidun hankintaprosessin. 

SC Software tarjoaa digitaalisen ja yksinkertaisen ratkaisun kokonaisvaltaiseen hankintaan SC Sourcing Suite -ohjelmiston avulla. SC Sourcing Suite on strategisen hankinnan työväline, joka ohjaa hankinnan tarpeesta maksuun -prosessia. Se tukee hankintojen, kilpailutusten, toimittajien, sopimusten sekä kategorioiden hallintaa.

Järjestelmään koostuu tietoa hankinnan etenemisestä ja vaikuttavuudesta koko hankinnan elinkaaren ajalta. Tämä mahdollistaa päivittäisen johtamisen kannalta oleellisten tietojen saamisen ja hankintatarpeen hahmottamisen. Palvelun avulla hankintoja toteuttavat ammattilaiset pystyvät tiiviimpään yhteistyöhön ja omat tehtävät pysyvät paremmin hallinnassa. 

“Tiedon siiloutuminen eri järjestelmiin tai katoaminen yksittäisten henkilöiden taakse vaikeuttaa merkittävästi kokonaiskuvan saamista sekä tiimityötä”, Lavikkala kertoo. 

Alustalle kerääntyvä data mahdollistaa läpinäkyvään tietoon perustuvan päätöksenteon ja luo samalla pohjan tiedolla johtamiselle. Yritysten käytössä on tilannekuva töiden jonosta, etenemisestä, valmistumisesta, tavoitteiden saavuttamisesta. Lisäksi järjestelmästä löytyy tieto työnkulun poikkeamista, joihin johdon on tartuttava kiinni.

Ratkaisun suurimmat lisäarvot ilmenevät toiminnan helpottuvuudessa. Lavikkalan mukaan järjestelmän myötä hankintaprojektit ja niihin liittyvät asiat ovat paremmin hallinnassa. Lavikkala kertoo SC Softwaren asiakkaiden jopa havainneen, että uusien hankinta-ammattilaisten perehdyttäminen on nopeutunut merkittävästi järjestelmän käyttöönoton myötä. 

Jatkuvasti kattavampi palvelu kaikenkokoisille yrityksille

Lavikkala muistuttaa, että kaikki organisaatiot tulevat hyvin erilaisista lähtökohdista ja toteuttavat hankintaansa toisistaan eriävillä tavoilla. Toisille organisaatioille hankintajohdon työkalut ovat isommassa roolissa, toisille taas käytännön tekemisen tukeminen on tärkeämpää.

Lavikkalan mukaan SC Sourcing Suite täyttää molemmat edellä mainituista tarpeista. Järjestelmä skaalautuu asiakastarpeen mukaan kevyemmäksi sovellukseksi tai kattavammaksi kokonaisratkaisuksi.

SC Software kuuntelee palvelukehityksessä aktiivisesti asiakkaitaan. Järjestelmää täydennetään parhaillaan toivotulla kilpailutuksen toiminnallisuudella, minkä jälkeen järjestelmätuki kattaa aidosti hankintaprosessin suunnittelusta sopimushallintaan.

“Asiakkaat ovat kuumeisesti odottaneet moderneja vaihtoehtoja markkinoille, ja iloksemme voimmekin kertoa, että SC Sourcing Siten kilpailutushallinnan moduli on otettavissa käyttöön alkuvuodesta 2023”, Lavikkala kertoo. 

Toinen kehityskokonaisuus liittyy vaikuttavuustavoitteisiin, jotka SC Software päivittää kansallisen Hankinta-Suomen hankintastrategian mukaisiksi. Näin erityisesti julkisten organisaatioiden on jatkossa vieläkin helpompaa tuoda tavoitteensa osaksi hankintojen tekemistä ja seurata, miten tavoitteisiin pääsy on toteutunut.

 

scsoftware.fi

SC Softwaren Ite wiki -profiili