Kuutisen vuotta sitten hankinnasta maksuun -prosessin digitalisointiin erikoistunut Basware päätti siirtää liiketoimintansa fokuksen perinteisestä lisenssipohjaisesta ohjelmistoliiketoiminnassa pilviohjelmistoliiketoimintaan. Tänä päivänä jo 77 prosenttia yhtiön liikevaihdosta tulee pilvipalveluista. 

Baswaren talousjohtaja Martti Nurminen kävi läpi yhtiön tekemää pilvisiirtymää ja sen seurauksia viime viikolla järjestetyllä Pörssisijoittajan viikolla.

– Siirtymä kohti pilvipalveluliiketoimintaa alkoi vuosina 2015–2016, jolloin kaikki uusmyynti kohdistettiin pilvipalveluihin. Samaan aikaan aloitettiin myös olemassa olevien asiakkuuksien pilvisiirtymäprojektit, hän kertoi.

Kaksi vuotta sitten Baswarella suoritettiin myös merkittävä toiminnan tehostaminen, jonka aikana globaali toimintamalli yksinkertaistettiin. Nurminen kertoi, miten yhtiössä käytiin läpi koko silloinen tuoteportfolio. Lopulta se kohdistettiin nykyiseen tarjontaan, jossa on viisi eri elementtiä.

– Kaiken ytimessä on liiketoimintaverkkomme, Basware Network, jonka kautta tarjoamme asiakkaillemme verkkolaskupalveluita. Tämän lisäksi tarjontaamme kuuluu sähköisen hankinnan ohjelmisto, ostolaskujen automaatio, analytiikkaratkaisut niin prosessi- kuin kuluanalytiikkaan ja asiantuntijapalvelut.

Basware Networkin asiakkaalle tuoma arvo syntyy erityisesti verkon koosta ja siihen kuuluvien toimittajien määrästä. Verkolla on kosketuspintaa jo 175 maassa.

– Basware Networkin kautta asiakas pääsee suoraan kiinni siellä oleviin toimittajiin ja hyötyy kaikista eduista, joita verkkolaskutuksen kautta saadaan. Ostolaskuautomaatio-ohjelmistomme edustaa analytiikkojen tunnustamaa kärkeä, kun katsotaan sitä, miten iso osa laskuista pystytään prosessoimaan ilman niihin koskemista. Kun tähän yhdistetään asiantuntijapalvelut niin tuotteen implementoinnin, jatkuvan tuen kuin konsultoinnin osalta, ja päälle lisätään analytiikkaratkaisumme, on asiakkaille tarjolla todella kilpailukykyinen kokonaisuus.

Markkinoiden valloitus jatkuu

Baswaren ratkaisuista hyötyvät erityisesti suuret, kansainväliset yhtiöt. Nurmisen mukaan näiden yhtiöiden liikevaihto on yleensä vähintään puoli miljardia euroa. Yhteistä niille on myös suuri toimittajien määrä, osaamiskeskukset sekä vuosittain käsiteltävien ostolaskujen mittava lukumäärä: usein puhutaan yli 100 000 laskusta.

Nurminen kuvasi tilaisuutta juontaneiden Lauri Silvennoisen ja Henrik Wackerin haastattelussa, että koronapandemia on näkynyt myös Baswaren liiketoiminnassa.

– Edelleen lyhyen aikavälin epävarmuus heijastuu investointeihin liittyvään päätöksentekoon varsinkin meille keskeisimmässä asiakassegmentissä. Myyntiputken alkupäässä on kuitenkin jo nähtävissä piristymistä. Digitalisaatio ja prosessien automatisointi ovat asioita, jotka kiinnostavat asiakkaita.

Digitalisaatio ja prosessien automatisointi ovat asioita, jotka kiinnostavat asiakkaita.”

Uudet asiakkuudet löytyvät tällä hetkellä pitkälti Baswarelle keskeisimmiltä neljältä markkina-alueelta: Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta, Ranskasta ja Saksasta. Erityisesti Yhdysvalloissa kilpailu on kovaa, mutta Nurmisella on vankka luotto siellä pärjäämiseen. Kokonaisuutena globaaleista hankinnasta maksuun- ja yrityslaskuverkkomarkkinoista on haukattavissa vielä iso pala.

– Kokonaismarkkinapotentiaali on noin 15 miljardia euroa, ja nykyinen markkina, jossa toimimme on noin 5 miljardia. Globaaleista megatrendeistä digitalisaatio ja paperittomuus ovat yhä enemmän yhtiöiden fokuksessa. Sillä tulee olemaan positiivinen vaikutus kysyntätekijöihin.

Ihmisiä motivoivat arvot

Toiminnan tehostamisen jälkeen Baswarella alkoi myös uusi strategiakausi, jonka puolivälissä yhtiö nyt on. Nurmisen mukaan strategian keskiöön nostettiin erityisesti asiakastyytyväisyyden parantaminen ja liiketoiminnan kehittäminen yhdessä kumppaneiden kanssa.

Yleisöstäkin esitettiin Nurmiselle kysymys: kuinka yrityksen avainhenkilöt saadaan tehostamisen jälkeen sitoutumaan uuden strategian toteuttamiseen? Nurminen kuvasi, että vastaus löytyy pitkälti niistä arvoista, joita Basware haluaa myös palveluillaan edistää.

 – Yhtiöllä tulee olla olemassaololleen ihmisiä motivoiva tarkoitus. Liiketoiminnan läpinäkyvyys, eettisyys ja kestävyys ovat isoja ja tärkeitä trendejä, joita viemme eteenpäin ympäri maailmaa. Uskomme myös hyvään johtamiseen ja ihmisten kohtaamiseen ihmisinä. Vaikka puhutaan IT:stä ja teknologiasta, muodostavat ihmiset silti aina liiketoiminnan sydämen.

Uskomme myös hyvään johtamiseen ja ihmisten kohtaamiseen ihmisinä.”

Myös myyjiltä on vaadittu sopeutumiskykyä, kun muutos perinteisestä lisenssimyynnistä kohti pilvipalvelujen myyntiä alkoi. Nurminen korosti erityisesti kykyä ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa. Pilviohjelmistomarkkinoilla perusedellytys on taata asiakkaille pääsy aina uusimpaan ohjelmistoversioon.

 – Liiketoimintaympäristön muuttuessa ja asiakkaiden liiketoimintaprosessien transformaatioiden edetessä on tärkeää ymmärtää asiakkaidemme muuttuvat tarpeet.

Tulevaisuuteen Nurminen katsoo luottavaisin mielin.

 – Olemme todella innostuneita yhtiömme elinkaaren tilasta ja uniikista tarjonnasta, jolla on suomalaiset juuret. Tällä energialla ja innolla tulemme joka päivä töihin viemään ohjelmisto-osaamista globaalisti eteenpäin.


Baswaren Ite wiki -profiilista löydät lisätietoa yhtiön tarjoamista ratkaisuista sekä referenssit ja ajankohtaiset bloggaukset.

Baswaren verkkosivut