Ite wiki ja Basware toteuttavat syksyllä 2020 kyselytutkimuksen, jolla selvitetään suomalaisten yritysten talouden tilaa ja näkymiä sekä liiketoimintaprosessien digitalisointia. 

11 monivalintakysymyksestä koostuva kysely on tarkoitettu yritysten toimitus-, talous-, digi-, IT-, kehitys- ja hankintajohdolle. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti.

Kyselyn tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2021 ja niistä tuotettu raportti lähetetään kaikille erillisen lomakkeen kautta sähköpostiosoitteensa jättäneille vastaajille. Yhteystiedon jättämällä osallistuu myös Delicard-lahjakorttien arvontaan.

Osallistu kyselyyn tästä