Helsingin Arabianrannasta, Metropolia Ammattikorkeakoulun luovien alojen kampukselta, löytyy Euroopan suurin virtuaalitodellisuuteen keskittyvä keskus. Helsinki XR Centerin (HXRC) ovet avautuivat keväällä 2019 ja ovat sen jälkeen käyneet tiuhaan.  

HXRC:n XR-kuraattori, sisältöasiantuntija ja hubivastaava Santeri Suominen sanoo, että suosio kertoo Suomessa olleesta tarpeesta rakentaa koko VR/AR-alalle avoin hermokeskus. Nyt saman katon alla yhdistyvät alan tutkimus- ja kehitystoiminta, hautomotoiminta, tapahtumat ja showroom. Keskuksen myötä tulevaisuudessa yleistyvien XR-teknologioiden mahdollisuudet saadaan tuotua laajemman yleisön tietoisuuteen.

Voimme auttaa eri alojen ammattilaisia, opiskelijoita, tieteilijöitä ja taiteilijoita ymmärtämään tämän teknologian mahdollisuuksia ja haasteita sekä vauhdittaa pääsyä niiden pariin. XR-teknologioiden myötä tapamme vuorovaikuttaa tietokoneiden kanssa muuttuu kehollisella tasolla valtavasti, mikä yleistyessään aiheuttaa myös suuria yhteiskunnallisia muutoksia ja nostaa uusia kysymyksiä tiedon luonteesta. Vahvistamalla XR-teknologiaan liittyviä tietoja ja taitoja voimme auttaa tulevaisuuden suomalaisia kohtaamaan tämän muutoksen paremmin, hän sanoo.

Yksi HXRC:n keskeisimpiä tavoitteita on tukea XR-teknologioiden parissa työskenteleviä varhaisen vaiheen tiimejä. Haku keskuksessa toimivaan XR Hubiin käynnistyy jälleen vuodenvaihteessa. Suominen sanoo, ettei olemassa oleva yritystoiminta ole valinnan kriteeri.

– Yrityksen olemassaolo ei ole välttämätöntä tänne hakiessa, ja moni perustaa yrityksen vasta täällä ollessaan. XR Hubissa voi kuitenkin luoda uutta myös pelkkänä työryhmänä.

 

Maaliskuussa XR Hubissa aloitti joukko uusia tiimejä. Helsinki XR Centerin Santeri Suominen (keskellä) vetämässä tervetulotilaisuutta. Kuva: Meeri Lehto/HXRC

 

Kaiken kaikkiaan XR Hubista on hyötynyt jo 24 tiimiä, joista osa on siirtynyt jatkamaan toimintaansa muualle. Tällä hetkellä tiloja hyödyntää 15 tiimiä. Mukaan päätyneitä yhdistävät tietyt ominaisuudet. 

Etsimme innovatiivisia, kunnianhimoisia ja pelottomia tekijöitä kehittämään järisyttäviä VR/AR-sovelluksia ja -sisältöjä.”

Etsimme innovatiivisia, kunnianhimoisia ja pelottomia tekijöitä kehittämään järisyttäviä VR/AR-sovelluksia ja -sisältöjä. Ideat, palo ja taidot ideoiden toteuttamiseen ratkaisevat, oli sovellus sitten kaupallinen tai ei-kaupallinen. Haluamme tiimien myös oppivan uutta ja olevan valmiita opettamaan muita. Avoimuus ja tiedon jakaminen ovat meillä itseisarvoja, Suominen luonnehtii.

Uudet ideat syntyvät erilaisten ihmisten törmätessä

Yksi XR Hubissa mukana olevista tiimeistä on Anarky Labs, joka kehittää ammattidronepiloteille tarkoitettua AR-käyttöliittymää. Maaliskuussa tuotekehityksen aloittanut yritys on saanut XR Hubista lisäpotkua kaikkeen tekemiseen.

– Startupille valmiit toimistotilat ja tarvikehankinnoissa säästäminen ovat isoja asioita. Oma tuotekehityksemme nytkähti heti eteenpäin, kun saimme käyttöömme HoloLens 2 -lasit ja pääsimme aloittamaan koodaamisen samantien. Olimme itsekin tilanneet lasit, mutta ne saapuivat vasta muutama kuukausi myöhemmin, joten ilman XR Hubia tuotekehityksemme olisi jäljessä nykyisestä, Anarky Labsin toinen perustaja Hannu Lesonen kertoo.

Hänkin peräänkuuluttaa XR Hubin yhteisöllisyyttä. Lesosen mukaan samojen teknologioiden parissa työskentelevät tiimit vaihtavat ideoita ja sparraavat toisiaan aktiivisesti. Maaliskuun alussa keskuksen showroomissa vierailleet ryhmät puolestaan jakoivat vinkkejä mahdollisista yhteistyökumppaneista.

Yhteistyö opiskelijoiden kanssa tulee syventymään, kun uudet tilamme valmistuvat vuonna 2021 ja pääsemme saman katon alle XR Design -koulutusohjelman kanssa.”

Anarky Labsia kiinnostaa yhteistyö myös ammattikorkeakoulun kanssa. Lesonen on pohtinut, voisiko käyttöliittymän suunnitteluun saada apua Metropolian opiskelijoilta. HXRC:n teknologia- ja TKI-vastaava Santeri Saarinen kertoo, että opiskelijoita on kannustettu tutustumaan keskuksen toimintaan ovien avaamisesta asti. Tällä hetkellä kaikille keskukseen harjoitteluun haluaville opiskelijoille ei riitäkään harjoittelupaikkoja. 

Olemme pyrkineet esittelemään toimintaamme opiskelijoille esimerkiksi toimimalla asiakkaan roolissa innovaatioprojekteissa sekä pitämällä vierailuluentoja. Yhteistyö opiskelijoiden kanssa tulee syventymään, kun uudet tilamme valmistuvat vuonna 2021 ja pääsemme saman katon alle XR Design -koulutusohjelman kanssa, Saarinen sanoo.

 

Helsinki XR Centerissä järjestetään säännöllisesti tapahtumia, joissa eri alojen asiantuntijoilla ja yrityksillä on mahdollisuus vaihtaa ajatuksia. Kuva: Meeri Lehto/HXRC

 

Alan yrityksiä ja uusia osaajia törmäytetään myös erilaisissa tapahtumissa. Kohtaamiset ovat tärkeitä uusien innovaatioiden syntymisen kannalta.

On tärkeää, että meillä järjestetään tapahtumia ja kulttuuritoimintaa, jotka saattavat erilaisia ihmisiä yhteen ja laajentavat kävijöiden horisontteja moniin suuntiin. Sellaisista yhteentörmäyksistä syntyy usein mielenkiintoisimpia uusia avauksia, Suominen pohtii.

XR-teknologiat kiinnostavat myös julkisella sektorilla

Helsinki XR Centerissä on huomattu, että julkisen sektorin kiinnostus uusia teknologioita kohtaan on kasvussa. Usein toimijoilla on kuitenkin rajallinen ymmärrys niiden mahdollisuuksista ja vähän resursseja itsenäiseen tiedonhakuun. Keskus tarjoaakin julkiselle sektorille puolueetonta apua XR roadmapin tekoon.

Esittelemme teknologioita, perustermistöä, sovellusesimerkkejä ja laitteistoa. Tarkoituksena on antaa toimijoille kuva teknologian mahdollisuuksista heidän omalla alallaan, sekä opastaa tekemään järkeviä hankintoja ja auttaa esimerkiksi tarjouskilpailun järjestämisessä. Tässä yhteydessä showroomin tarjoamat mahdollisuudet ovat tärkeässä roolissa, koska selkeää kuvaa teknologiasta ei saa kuin laittamalla lasit päähän, Saarinen sanoo.

Toistaiseksi vierailut showroomissa on keskeytetty koronaviruksesta johtuen. Saarinen toivoo, että jo lähikuukausina sen sisällöt voidaan jälleen avata paitsi julkisen puolen toimijoille, myös yrityksille ja koulutuslaitoksille. 

 

Tänä syksynä ei ole tiedossa suurta live-tapahtumaa. Sen sijaan Helsinki XR Center järjestää marraskuussa konferenssin virtuaaliympäristössä. Kuva: Meeri Lehto/HXRC

 

Etätyöskentelyn aikana Suominen ja Saarinen kollegoineen ovat ehtineet kokeilla ison määrän virtuaalisia tapahtuma- ja yhteistyöalustoja. Marraskuussa Helsinki XR Centerin tapahtumakalenterissa on virtuaalitodellisuudessa järjestettävä isompi konferenssi. 

– Virtuaalitapahtumat ovat hyvin kiinnostava mahdollisuus nyt ja tulevaisuudessa. Tapahtumamme virtuaalista ympäristöä on mallinnettu läpi kesän. Siitä tulee hieno ja kokeellinen, Suominen lupailee.

Hän ennustaa, että lopulta pandemia toimiikin buustina koko VR/AR-alalle.

Suomessa ymmärretään alan potentiaali ja monet yritykset ovat jo kokeilleet XR-ratkaisuja. Osa yrityksistä kokee, ettei aika olisi vielä kypsä niiden laajempaan käyttöönottoon. Korona on kuitenkin osoittanut, että digitalisaatioon ja etäläsnäoloon panostaminen ei voi olla koskaan liian aikaista. XR-ratkaisuille on olemassa suurempi tarve kuin koskaan aiemmin.

 

Helsinki XR Centerin verkkosivut

 

Kansikuva: Meeri Lehto/HXRC