Asiakkuudenhallintajärjestelmän eli CRM:n tarkoituksena on parantaa yrityksen ja asiakkaiden välistä vuorovaikutusta sekä kasvattaa myyntiä. 

Pipedrive on kymmenen vuotta sitten markkinoille tullut asiakkuudenhallintajärjestelmä, joka pääsi viime vuonna myös Forbesin Cloud 100 -listalle.

Täysin Pipedriven jälleenmyyntiin ja konsultointiin erikoistuneen Zimplen operatiivinen johtaja Juho Koski on pitkän linjan B2B-myynnin ja liiketoiminnan kehittämisen ammattilainen. Hän arvelee käyttäneensä kaikkia markkinoiden yleisimmistä asiakkuudenhallintajärjestelmistä. Tutuksi ovat tulleet nekin tiimit, joissa myynti tukeutuu pelkästään Exceliin ja Wordiin. Pipedriveen Koski tutustui seitsemän vuotta sitten.

– Innostuin järjestelmästä heti, koska se tuntui markkinoiden tehokkaimmalta työkalulta nimenomaan myynnin parantamiseen. Pipedrive sisältää kaikki oleelliset toiminnot myynnin johtamisen saralta, mukana on niin asiakascasejen kuin tuotteidenkin hallinta. Koska myyntityötä tehdään paljon tien päältä, luonnollisesti järjestelmästä on olemassa myös mobiiliapplikaatiot.

Pipedriven verkkosivuilla kerrotaan, että järjestelmään luottaa yli 90 000 yritystä 179 maassa. Kosken mukaan sillä on tällä hetkellä noin 10 000 suomalaista käyttäjää. Hän sanoo, että esimerkiksi CRM-markkinoita hallitsevaan Salesforceen verrattuna Pipedriven saa käyttöön pienellä alkuinvestoinnilla.

– Pipedriven perusversion saa käyttöön suoraan sen verkkosivuilta. Käyttökustannus on pieni verrattuna Salesforceen, jota yleensä pitää myös räätälöidä yrityskohtaiseksi ennen kuin myyjä pääsee sitä käyttämään. 

CRM:n käyttöönotto tulee ajankohtaiseksi, kun yrityksessä alkaa muodostua myyntitiimi, joka on suoraan yhteydessä asiakkaisiin.”

Tällä hetkellä perusversion kuukausikustannus on 15 euroa käyttäjää kohti. Vuosilisenssillä hinta tippuu muutaman euron.

Koski kehuu, että myyntiputken esittäminen ja perusraportointi on tehty Pipedrivessä todella selkeiksi designin periaatteita hyödyntäen. Se tekee käyttöönotosta vaivatonta niissäkin yrityksissä, joissa asiakkuudenhallintajärjestelmiä ei ole aiemmin käytetty.

– CRM:n käyttöönotto tulee ajankohtaiseksi, kun yrityksessä alkaa muodostua myyntitiimi, joka on suoraan yhteydessä asiakkaisiin. Järjestelmän avulla asiakastiedot pysyvät ajan tasalla ja vältytään sekaannuksilta sekä noloilta tilanteilta. 

Automaatio ja integraatiot helpottavat myyjien työtä

Koski nimeää myyntiprosessin yrityksen toiseksi tärkeimmäksi prosessiksi, jonka edelle kiilaa vain laskutus. Hänen mukaansa myynnin hallinta ja kehittäminen jää kuitenkin usein tuotantoprosessin kehittämisen ja laaduntarkkailun jalkoihin. Pipedriven kaltaisella käyttäjäystävällisellä työkalulla myyjien on helppo tarkastella oman työn tuloksia.

– Myyjät näkevät järjestelmästä myydyt euromäärät ja omien tavoitteidensa kehittymisen, mikä auttaa heitä hahmottamaan onnistumisiaan ja kehityskohteitaan, Koski sanoo.

Myyjät näkevät järjestelmästä myydyt euromäärät ja omien tavoitteidensa kehittymisen, mikä auttaa heitä hahmottamaan onnistumisiaan ja kehityskohteitaan”

Myyjien työmäärää on mahdollista helpottaa automaatiolla, ja Pipedrive integroituu myös yrityksen muiden bisneskriittisten järjestelmien kanssa. 

– Jos yrityksessä on käytössä esimerkiksi Google Drive, se voidaan konfiguroida luomaan asiakkaan kansioon valmis sopimus- tai tarjouspohja Pipedrivessa olevien tietojen perusteella. Myös omien sovellusten rakentaminen Pipedriven päälle on mahdollista ja tarjolla on hyvät dokumentaatiot kehitystyön tueksi.

 

Pipedriven voi integroida yrityksen muiden bisneskriittisten järjestelmien kanssa, mikä helpottaa myyjien työtä.

 

Myös asiakasviestintä ja -tuki helpottuvat integraatioilla.

– Kaikki yleisimmät sähköpostipalvelut ja kalenterit pystytään kytkemään Pipedriveen. Synkronointia voi hyödyntää myös esimerkiksi uutiskirjetyökalun, tiketti- tai markkinoinnin automaation järjestelmän kanssa. Näin kaikki asiakassuhteen ylläpidon kannalta oleellinen tieto saadaan yhden luukun alle.

Käyttöönotosta mahdollisimman helppoa

Zimple avustaa asiakkaitaan Pipedriven käyttöönotossa ja myynnin automaatioasteen nostamisessa. Heillä on kokemusta lukuisilta toimialoilta, ja Koski sanoo, että myös käyttöönottokoulutukset räätälöidään yrityskohtaisesti. Joskus yrityksissä mietityttää mahdollinen muutosvastarinta – entä, jos myyjät eivät otakaan uutta järjestelmää osaksi jokapäiväistä toimintaa? Kosken mukaan todennäköisyys tälle pienenee, kun käyttöönotosta tehdään riittävän helppoa. 

Hän kertoo, että Zimplen kanssa toteutettu käyttöönottoprojekti lähtee liikkeelle peilaamalla järjestelmän käyttöönottoa asiakaspolkuun ja luomalla myyntiputket.

Yksittäisen myyjän ei tarvitse tietää, missä vaiheessa myyntiputkea asiakascase kulkee, vaan hän käy läpi järjestelmään luotua tehtävälistaa.”

– Yksittäisen myyjän ei tarvitse tietää, missä vaiheessa myyntiputkea asiakascase kulkee, vaan hän käy läpi järjestelmään luotua tehtävälistaa. Esimerkiksi kuuman liidin ilmestyessä myyntiputken alkupäähän, myyjän kalenteriin tulee ilmoitus yhteydenoton tekemisestä. Kun hän merkitsee soiton suoritetuksi, case siirtyy automaattisesti prosessissa eteenpäin ja myyjä ohjataan suorittamaan seuraavaa tehtävää, Koski kertoo.

Kosken mukaan Zimplessä on niin vahva luotto Pipedriven toimivuuteen, että yritys tarjoaa käyttöönottoa kiinteään hintaan, joka perustuu järjestelmän käyttäjämääriin. Käyttöönoton jälkeenkin asiakkaat saavat suomenkielisen tuen suoraan Zimpleltä. Yrityksen nimen haluttiin ilmentävän sitä, ettei CRM-projektin tarvitse olla hankala.

– Kun työkalut ovat hyvät ja apuna on kokenut kumppani, CRM-järjestelmän käyttöönotto on simppeliä, hän tiivistää.

 

Katso Zimplen esittelyvideo alta.

 


 

Zimplen Ite wiki -profiili

Zimplen verkkosivut