Globaalien IaaS-markkinoiden odotetaan kasvavan nykyisestä reilusta 45 miljardista dollarista 150,7 miljardiin dollariin seuraavan neljän vuoden aikana, paljastaa tutkimus- ja konsulttifirma Frost & Sullivanin loppukeväästä julkaisema raportti. Vuotuisen kasvuvauhdin uskotaan olevan noin 27 prosenttia.

IaaS eli Infrastructure as a Service tarkoittaa palvelimien ja palvelinsalien ulkoistamista pilvipalveluun.

Digitaalinen transformaatio selittää IaaS-palveluiden kysynnän nopeaa kasvua. Raportin mukaan infrastruktuurin ulkoistamisella pyritäänkin usein strategisten hyötyjen saavuttamiseen, eikä niinkään it-infrastruktuurin ylläpidosta aiheutuvien kustannusten supistamiseen.   

AWS ja Microsoft Azure hallitsevat IaaS-markkinoita

Kilpailu IaaS-markkinoiden herruudesta ei ole ollut toistaiseksi kovaa. 

Gartnerin mukaan Amazonin markkinaosuus julkisen pilven IaaS-markkinoista oli vuonna 2017 51,8 prosenttia. Vahvimmin sen etumatkaa on kuronut umpeen Microsoft, joka tarjoaa IaaS-palveluja Azuren kautta. Vuonna 2017 Azuren osuus markkinoista oli 13,3 prosenttia. Kauempana perässä tulivat Alibaba 4,6 prosentin markkinaosuudella ja Google, jonka markkinaosuus oli 3,3 prosenttia.

AWS:n ja Microsoftin yhteenlaskettu markkinaosuus IaaS-markkinoista on kasvanut jo 74 prosenttiin”

Frost & Sullivanin raportin mukaan AWS:n ja Microsoftin yhteenlaskettu markkinaosuus IaaS-markkinoista on kasvanut jo 74 prosenttiin. 

Vahvimmat IaaS-markkinat ovat edelleen Pohjois-Amerikan alueella. Tulevaisuudessa sen ja EMEA:n alueen odotetaan kuitenkin antavan tilaa Aasian ja Tyynenmeren sekä Etelä-Amerikan alueille. IaaS-markkinat kasvavat erityisen voimakkaasti esimerkiksi Intiassa, Kiinassa, Singaporessa ja Etelä-Koreassa.