Kun katsotaan koulutuksen megatrendejä, niin tulokulmasta riippuen meitä vuoroin pelotellaan, vuoroin rohkaistaan näkemään oppimisen mahdollisuuksia.

Esimerkiksi robotisaatio on eri tutkimuksien mukaan tekemässä monet meistä työttömiksi jo melko lyhyessä ajassa.

– Meidän sukupolvemme on jo tajunnut sen, että emme tule tekemään 25 vuoden uria samassa työpaikassa. Siksi meidän on pakko huolehtia siitä, että oppiminen jatkuu läpi eliniän, Petri Väyrynen aloittaa.

Myös varhaiskasvatuksen parissa työskentelevän Väyrysen perustama Wakaru tunnetaan tietotyöläisten koulutuksista ja ammattitapahtumista, mutta nykyään myös Oppia.fi -alustasta, jota jo 1400 yritystä hyödyntää työntekijöidensä osaamisen kehittämisessä.

Koko oppimisen filosofia on muuttunut Väyrysen mukaan niistä ajoista, kun hän itse kulutti vielä peruskoulun penkkiä:

– Enää sillä ei ole niin paljoa väliä, muistatko minä vuonna isoviha alkoi ja loppui. Mutta ihmisen kyky oppia uutta on koko ajan vain tärkeämpi. Kun lama iski Suomeen, niin koulutuksista luovuttiin heti siivoajien jälkeen. No, nyt sitten kaikkialla kysellään osaajien perään. Kukaan ei enää kiistä osaamisen kehittämisen strategista roolia.

”Kukaan ei enää kiistä osaamisen kehittämisen strategista roolia.”

Väyrynen nostaa esiin myös osaamisen verkottumisen tänä päivänä:

– Kun Jack Welshiltä kysyttiin MIT:n MBA kurssilla, mitä tänä päivänä kannattaisi opiskella, niin hän kehotti opettelemaaan salissa olevien ihmisten nimet! Tämä oli mielestäni todella tärkeä kommentti: samalla kun olet koulutuksessa tai tapahtumassa, opit tuntemaan ihmiset, jotka työskentelevät saman aiheen ympärillä ja yhtäkkiä tunnet 30-100 uutta tekijää toimialaltasi! Kaikki oppiminen ja osaamisen kehittäminen ei voi toteutua parhaiten yhdessä organisaatiossa.

Väyrynen muistuttaa, että osaavat ihmiset ovat Suomen menestyksen edellytys. Työelämän murros, eriarvoistuminen, monikulttuurisuuden kasvu, digitalisaatio ja globalisaatio haastavat työelämän tulevaisuuden.

– Oppiminen ei saa olla yhdestä puusta kerralla veistetty asia. Osaaminen muuttuu entistä enemmän kokonaisuuksien ja merkityksien sekä työvälineiden pragmaattiseksi hallinnaksi. Oppimaan oppiminen ja osaamisverkoston sekä ymmärrystä auttavien työkalujen merkitys kasvaa yhä enemmän, Väyrynen sanoo.

 

Petri Väyrynen

 

Oppia.fi on alusta osaamisen ylläpitoon

Väyrynen joukkoineen on kerännyt Oppia.fi-alustalle yli sadan koulutuskumppanin verkoston, jotka tarjoavat suomalaisille osaajille ajantasaiset kurssit osaamisen ylläpitoon. Oppia.fi keskittyy yritysten johtamiseen, hallintoon, prosessien kehittämiseen, projektien ja palveluiden johtamiseen sekä IT:hen.

– Jos oppia.fi:n tarjonta pitäisi tiivistää, niin siellä on kaikki tärkeimmät kompetenssit, joita yrityksissä pitää kehittää tänä päivänä, oli kyseessä sitten myynnin kehittäminen, asiakaspalvelu, johtaminen tai henkilökohtaiset digitaidot. Meillä on erityisen paljon sisältöä digipalveluiden kehittämiseen, kuten viitekehysten ja johtamismallien opiskeluun tai palvelumuotoiluun, Väyrynen listaa.

”Oppimisen nopeus on tärkein ja pysyvin kilpailuetu niin yrityksille, valtioille kuin yksilöille”

Toisin sanoen paljon sellaisia asioita, mitä monet oppilaitokset ovat vasta alkaneet harkita osaksi opetusohjelmiaan. Yrityksillä puolestaan ei ole aikaa odottaa esimerkiksi GDPR-osaajia tai DevOps-taitoisia tekijöitä, vaan osaaminen täytyy hankkia organisaatioon alihankintana, kouluttamalla tai rekrytoimalla.

– Oppimisen nopeus on tärkein ja pysyvin kilpailuetu niin yrityksille, valtioille kuin yksilöillekin, Väyrynen linjaa.

Oppia.fi:n emoyritys Wakaru on tehnyt valmennusbisnestä jo vuodesta 2004 lähtien. Alunperin ilmoittautumiset pyörivät lomakkeilla ja tieto liikkui exceleillä, mutta ATK-alan ammattilaisina Wakarulaiset lähtivät pian rakentamaan omaa digitaalista palvelua.

– Alunperin toteutimme palvelun vain itsellemme, mutta sitten meiltä alettiin kysellä, miten kykenemme pyörittämään toimintaa näin pienillä resursseilla. Pian asiakkaamme ja kumppanimme alkoivat tiedustella, voisiko alustaamme hyödyntää laajemminkin.

Se merkitsi palvelun uudelleen koodaamista alustamaiseksi. Jo kaksi vuotta pystyssä ollut Oppia.fi tarjoaa tänä päivänä vaivattoman väylän koulutuspalveluiden ostamiseen.

– Huomasimme, että kaikilla kouluttajilla oli samat tarpeet, koska asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut hyvin verkkokauppamaiseksi ja vertailevaksi.

Nyt Wakaru itse on alustallaan yksi kouluttaja yli sadan koululutusorganisaation joukossa, ja vain muutama kymmenen kurssia yli tuhannesta tarjolla olevasta on Wakarun itsensä järjestämiä. Kurssien kokonaismäärä elää luonnollisesti sitä mukaan, kun kurssit toteutuvat ja uusia julkaistaan.

– Oppia.fi:n loppuasiakkaat ovat tyypillisesti sellaisia organisaatioita, jotka tekevät digitaalista liiketoimintaa tai pyörittävät prosessejaan ohjelmistoilla, mikä tietysti pätee jo moneen isompaan ja pienempäänkin organisaatioon, Väyrynen kertoo.

 

Oppia.fi-palvelu tarjoaa oppimisen mahdollisuuksia koulutuksista ja verkkokursseista aina etäopetukseen ja eri alojen ammattitapahtumiin.

 

Alustatalous muuttaa koulutusmarkkinaa

Petri Väyrynen näkee, että alustatalous vaikuttaa kaikkiin liiketoiminta-alueisiin koulutusmarkkinassa. Ensinnäkin se tuo transaktiokustannuksia pienemmiksi ja nopeammiksi.

Toisekseen kyseessä on luottamusbisnes ja alustan myötä kaikkeen tekemiseen tulee lisää läpinäkyvyyttä.

– Oppia.fin kumppaniverkosto on rakentunut sitä kautta, että tunnemme kaikki palvelutarjoajat ja tiedämme mitä asiakkaat heistä kertovat. Alkuvaiheessa asiakaspalaute on verifioinut meille palvelun laadun, mutta jatkossa luvassa on läpinäkyvä palautekanava Airbnb-tyyliin.  Digiaikana olet vain yhtä hyvä kuin sinun viimeinen suorituksesi, Väyrynen sanoo.

Jos kouluttaja ei ole valmistautunut hyvin koulutukseen tai materiaalit eivät ole ajan tasalla palaute on välitöntä. Vanhalla hyvällä maineella ei pysty ratsastamaan pitkään.

Väyrynen tosin lisää, että myös oppilaiden korkea motivaatio lisää innokkuutta ja johtaa parempaan palautteeseen. Itse kurssinsa maksaneet ovat yleensä tyytyväisempiä kuin ne, jotka toimitusjohtaja on raahannut paikalle korvasta.

 

 

Yhteinen läpinäkyvä alusta tuo myös terveyttä koulutusmarkkinaan.

Vanhassa mallissa markkinassa toimi broker-tyyppisiä palvelutarjoajia, joiden intressissä oli saada mahdollisimman paljon rahaa asiakkaalta ja maksaa mahdollisimman vähän kouluttajalle.

Oppia.fi perii 10% prosentin alustamaksun kouluttajilta, joka kattaa kaikki alustasta saatavat hyödyt, kuten markkinoinnin, myynnin, sekä laskutuksen. Alustamaksu peritään ainoastaan toteutuneista kaupoista.

– Kouluttajan tehtäväksi jää ilmestyä paikalle ja pitää mahdollisimman korkealaatuinen kurssi. Kaikki etukäteinen ja jälkityö hoituu alustan puolesta.

Oppia.fi tukee kaikkia yleisimpiä oppimistapoja eli luokkahuone-opiskelua, ”blended” learningiä, verkko-oppimista, webinaareja, ammattitapahtumia, digitaalisia kirjastoja, sekä digitaalisia videokirjastoja.

Asiakaspalaute uudesta toimintamallista on ollut erinomaista.

– Solmimme viimeisen vuoden aikana yli 100 oppiasopimusta eli osaamisen kehittämisen puitesopimusta, ja erilaisiin koulutustapahtumiin osallistui yli 12 000 henkilöä. Asiakkaissa on jo yli 50 Suomen TOP 100 yrityksestä, mutta myös merkittävä määrä pienempiä yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita. Yhteistä oppiasopimusasiakkaille on, että he ymmärtävät osaavien ihmisten olevan heidän toimintansa menestyksen edellytys.

Koulutuksia on hankittu alustalta kahdessa vuodessa yli seitsemällä miljoonalla eurolla.

– Kilpailu osaajista on yhä kovempaa. Organisaatiolle ”talenttisodassa” kaksi tärkeintä kilpailutekijää ovat työtyytyväisyys ja oman osaamisen kehittäminen. Sir Richard Branson totesikin erittäin osuvasti ”Train people well enough so they can leave, and treat them well enough so they don’t want to”.

 

 

Tutustu Oppia.fi-palveluun >

 

Wakarun ite wiki -profiili
Wakarun kotisivut

Onko yrityksellänne mielenkiintoinen juttu kerrottavaksi, ohjelmisto esiteltäväksi tai osaava digitalisaation asiantuntija haastateltavaksi? Ole yhteydessä ite wikin toimitukseen johannes.puro@itewiki.fi tai elina.koskipahta@itewiki.fi, niin tehdään artikkeli!