– Me istumme itsemme uuvuksiin, aloittaa Arcady Khotin, tietokoneavusteista kuntoutusta kehittävän Physilectin perustaja. – Ihmisten pitäisi liikkua enemmän pysyäkseen kunnossa.

Huoli on aiheellinen, sillä fysioterapiapalveluiden kysyntä kasvaa jatkuvasti. Päätetyö rasittaa ryhtiä ja tuo yhä nuoremmat ihmiset lääkärin vastaanotolle selkävaivojensa vuoksi. Syy ei ole kuitenkaan pelkästään työskentelytavoissa, vaan saamme Khotinin mukaan syyttää myös itseämme:

– Ihmiset ovat pohjimmiltaan laiskoja. Me emme tee lääkäriltä tai fysioterapeutilta saamiamme harjoitteita, vaikka niiden tiedetään toimivan, hän harmittelee.

Khotin jättäytyi muutama vuosi sitten syrjään pohjoismaissa toimivasta ohjelmistoyrityksestään Arcadiasta ja muutti Venäjältä Suomeen tyttärensä Anna Khotinan kanssa, sillä heillä oli idea modernin teknologian tuomisesta fysioterapiaharjoittelun tueksi.

Idean pohjalta syntyi Physilect.

Yritys on ollut alusta saakka isän ja tyttären yhteinen ponnistus. Aalto-yliopiston Human Computer Interaction and Design (HCID) -ohjelmassa opiskeleva Anna otti jopa välivuoden opinnoistaan, jotta liiketoiminta saatiin pystyyn.

– Opinnot ovat vieneet minua välillä Hollantiin saakka, mutta valmistumisen jälkeen palaan työskentelemään Physilectin eteen täysipäiväisesti, Khotina kertoo.

 

Isä ja tytär luotsaavat Physilectiä yhdessä hyödyntäen kokemustaan ohjelmistokehityksen alalla.


Muutoin yrityksen polku on ollut samankaltainen kuin useimpien startupien: tunnistetaan ongelma, keksitään luova ratkaisu, löydetään markkina ja rakennetaan liiketoimintamalli. Physilectin kohdalla ratkaisevaksi nousi havainto siitä, että ihmiset tarvitsevat jatkuvaa tukea ja apua harjoitusten tekemiseen.

– Physilectin tavoitteena on auttaa ihmisiä noudattamaan lääkärin määräyksiä ja tekemään harjoituksensa oikein, Khotin selittää.

 

Miten ohjelma toimii?

Physilect perustuu muun muassa XBox 360 -peleistä tuttuun liikkeentunnistusteknologiaan. Pohjalla on Microsoft Kinect -sensori, joka rekisteröi käyttäjän liikkeitä antaen niistä reaaliaikaista palautetta ja ohjeita harjoitusten suorittamiseen. Physilect on kuin topakka personal trainer, joka varmistaa, että asiakas ei fuskaa tai tee itselleen hallaa väärillä liikkeillä.

– Physilectin arvo piilee siinä, että se auttaa käyttäjää ymmärtämään ja muistamaan, mitä tämän piti tehdä. Ohjelma neuvoo kuinka harjoitus tehdään ja antaa heti merkkiäänen ja visualisoi käyttäjälle, jos liikerata ei mene oikein. Physilect sopii siten hyvin esimerkiksi iäkkäiden potilaiden kuntoutukseen ja tukemiseen kotona, sillä liikkeet voidaan räätälöidä kunkin käyttäjän tarpeisiin sopiviksi, Khotin kertoo.

Käytännössä prosessi käynnistyy siten, että fysioterapeutti tai lääkäri määrittää potilaalle sopivat harjoitukset joko Physilectin omasta liikepankista tai toimittaa tiedot halutuista liikkeistä yritykselle. Mikäli harjoitusta ei löydy Physilectistä, ohjaaja kuvaa annetut liikkeet videolle ja vie ne ohjelmaan.

Physilectin liikepankki kasvaa sen käyttäjille määrätyistä liikkeistä jokaisen uuden asiakkaan myötä.

– Suomessa fysioterapeutit käyttävät harjoitteiden valintaan paljon muun muassa Physiotoolsia, joten Physilectiin kertyvät liikkeet noudattelevat pitkälti samaa linjaa.

– Ihmisillä on paljon hyvin samankaltaisia vaivoja, joten niihin määrätään myös samanlaisia liikkeitä. Lähtökohdat ovat kuitenkin erilaiset, joten liikeradoissa on myös yksilöllisiä eroja esimerkiksi sen suhteen, kuinka korkealle kättä nostetaan tai miten pitkälle selkää taivutetaan. Physilect kasvaa näiden tarpeiden mukaan, Khotin selittää.

 

Physilectiä testataan Fysiosin tiloissa Lappeenrannassa.


Kun oikeat liikkeet on saatu potilaan omaan kuntoutusohjelmaan, hän jatkaa itsenäistä harjoittelua Physilectin avulla kotonaan. Fysioterapeutti voi seurata kuntoutuksen etenemistä pilvipalvelun kautta ja säätää tarvittaessa ohjelmaa helpommaksi tai haastavammaksi joko lisäämällä, poistamalla tai muokkaamalla harjoitteita ja niiden asetuksia.

Physilectin ansiosta esimerkiksi sairaalassa aloitettua kuntoutusta voidaan jatkaa turvallisesti kotona ja säästää kuluja, joita syntyisi ylimääräisistä sairaalapäivistä tai liikkumisesta edestakaisin kodin ja fysioterapian välillä.

– Hoidon jatkuvuus ei kärsi, eikä potilaan tarvitse pelätä unohtavansa kuinka liikkeet tehtiin. Ehkäpä myös motivaatio harjoitteluun pysyy paremmin yllä, kun hoitavat tahot saavat tietoa siitä, onko määrättyjä asioita tehty ylipäätään, hän pohtii.

Sensorit keräävät jatkuvasti tietoa käyttäjänsä nivelten liikkeistä, joten ohjelma antaa liikeratojen lisäksi jatkuvasti ohjeita myös ryhdistä tai vartalon asennosta eli kaikesta joka vaikuttaa harjoituksen onnistumiseen ja kokonaisvaltaiseen toipumiseen.

– Physilectin eräs tärkeä puoli on se, että ohjelman avulla voidaan taklata tilanteet, missä suunniteltu liike tuottaakin kipua ja se yritetään siksi tehdä toisin kuin lääkäri on ohjeistanut. Ohjelma muistuttaa kirjaimellisesti tekemään “kuten lääkäri määrää”, joten sen antamien ohjeiden avulla voidaan ennaltaehkäistä väärin tehtyjen liikkeiden aiheuttamia haittoja, Arcady selventää.

”Ohjelma muistuttaa kirjaimellisesti tekemään kuten lääkäri määrää.”

 

Pilottivaiheen huolelliset testaukset kantavat hedelmää

Physilectiä on tehty tiiviissä yhteistyössä fysioterapian ammattilaisten kanssa, ja tällä hetkellä meneillään on 12 kuukauden kliininen koe, jossa selvitetään sen käytettävyyttä lääketieteellisiin tarkoituksiin. Kontrolliryhmien avulla poissuljetaan mahdollisia haittavaikutuksia ja testataan, miten käyttäjien kunto on parantunut käyttöjakson aikana verrokkeihin nähden. Toistaiseksi saadut tulokset vaikuttavat oikein lupaavilta.

Pilottiprojektissa on ollut mukana muun muassa fysioterapiapalveluita tarjoava Fysios, jonka kanssa ohjelmistoa testattiin Lappeenrannassa. Muiden kumppanien kanssa testejä on tehty myös Helsingissä, Joensuussa ja Tampereella. Seuraavaksi kokeilu laajenee Kuopioon.

Ympäri Suomea työkseen matkustava Arcady Khotin vitsaileekin mielellään mittasuhteista:

– Vaikka Suomi on pieni maa, usein tuntuu, että matka Helsingistä Tikkurilaan kestää lähes yhtä kauan kuin Pietariin, hän virnistää.

Physilect pitää Khotinit kiireisinä, ja mielessä on jatkuvasti uusia mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaa. Sekä isä että tytär seuraavat aktiivisesti myös startup-kenttää ja osallistuvat mielellään tapahtumiin. Physilect oli vastikään mukana HealthSPA-järjestön Upgraded Life Festivalissa sekä Arctic 15 -tapahtumassa, jossa he tarjosivat kävijöille mahdollisuutta testauttaa tasapainonsa Physilect Balancen avulla.

Toiveena on hyödyntää messuilta saatua dataa tulevaisuudessa uusien toimintojen ja palvelujen kehittämiseen Physilect-ohjelmistoon.

 

 

Physilectin ite wiki -profiili
Physilectin kotisivut