Digitalisaatio uudistaa liiketoimintamalleja. Mutta miten viedä digitaalinen transformaatio läpi yrityksissä, jotka nojaavat toimintansa perinteisiin tuotteisiin?

IBM BusinessConnect-sarjassa haastatellaan Ixonosin teknologia- ja IoT-johtajaa  Antti Vuollia, joka lähtee liikkeelle asiakkaasta.

-Asiakas on kasvavasti kiinnostuneempi palvelusta, kuin itse laitteesta, jota valmistetaan. Samalla hintakilpailu siirtyy tekemiseen. Transformaatio palvelutaloksi ei kuitenkaan onnistu varsinkaan keskisuurilta ja pieniltä toimijoilta kivutta.

Isoilla yrityksillä on Vuollin mukaan paremmin mahdollisuuksia, sillä niillä on enemmän tukijalkabisneksiä, joilla voidaan rahoittaa uusia avauksia. Keskisuuret talot voivat kuitenkin olla suuren haasteen edessä, sillä transitio ei tapahdu nopeasti.

-Haasteena on kuolemanlaaksoon päätyminen, kun uusi liiketoiminta ei lähde lentoon ja vanha ei kanna. Toisaalta, mitä enemmän mennään digitaalisuuteen ja IoT:hen, sitä enemmän liiketoimintaan saadaan skaalautuvuutta.

”Kuolemanlaaksoon päädytään, kun uusi liiketoiminta ei lähde lentoon ja vanha ei kanna”

Muutos ei ole Vuollin mukaan vain teknologinen kysymys. Hän jäsentää, mitä digitalisaatio käytännössä tarkoittaa, kun hypen yli on päästy ja on aika tarttua toimeen.  

-Ensinnäkin liiketoiminnan kehittämistä ja kasvattamista, ettei jäädä vain tehostamisen tasolle. Todellinen liiketoiminnan uudistaminen ei voi olla “lomakkeet Web-formeiksi”-tyyppinen.

Yrityksillä täytyy siis olla syvempi visio siitä, mitä digi oikeasti mahdollistaa.

-Se mitä teet ja minkä kokoinen olet, ovat kaksi keskeistä dimensiota. Onko yrityksessä oikeat kompetenssit ja ymmärretäänkö siellä mitä digitalisaatio mahdollistaa? Vai laitetaanko pää pensaaseen?

-Jos yritys on valmistanut laatikoita viimeiset 100 vuotta, saatetaan ajatella, että ei tämä bisnes mihinkään katoa. Sitten havahdutaan eräänä päivänä, että asiakkaat saavat saman tuotteen puolet halvemmalla kehittyvistä maista.

Siksi yritysten pitäisikin Vuollin mukaan miettiä, voisivatko ne esimerkiksi edetä operaattorimalliin ja kehittyä palvelutaloiksi. Tämä ei käy kuitenkaan helposti, kun ollaan totuttu toimimaan vanhalla mallilla.

Keskeinen asia on toimialarajojen hämärtyminen ja uudenlainen kilpailu. Kilpailu ei välttämättä tule enää ”kadun toiselta puolelta” ja haastaja voi ilmestyä yllättävästä suunnasta täysin uudenlaisella tulokulmalla.

Esimerkeiksi uudistuskyvystä Vuolli nostaa Koneen ja Wärtsilän, joilta ostetaan kasvavasti koneiden sijaan lisäarvoa.

”Haastaja voi ilmestyä yllättävästä suunnasta täysin uudenlaisella tulokulmalla”

IBM on tästä ehkä paras esimerkki, koska he ovat oikeasti eläneet läpi muutoksen laitevalmistajasta palvelutaloksi. Neljäntenä esimerkkinä GE, joka panostaa merkittävästi ohjelmistoihin ja digitalisuuteen. He siirtävät pääkonttorinsa Bostoniin ja palkkaavat sinne merkittävän määrän uusia digiosaajia. Kun tehdään uudistusta, se tarkoittaa myös isoja muutoksia henkilöstössä ja kumppaneissa.

 

Digitalisaatiossa nähdään mahdollisuuksia ja esteitä

Antti Vuollin mukaan tuotekehityksen sykli on usein pitkä, kun ollaan kehittämässä konkreettista tuotetta. Asiakasrajapinnassa on taas oma syklinsä, jota hyödynnetään, kun luodaan palveluita. Näissä on Vuollin mukaan hyvin erityyppiset mahdollisuudet.

-Palveluinnovaation luominen tarkoittaa yritykselle jatkuvaa uudistumista. Se perustuu kasvavasti kertyvään dataan.

ixonos-ltd

Ixonosilla on viisi flagship-studiota jotka sijaitsevat Helsingissä, Lontoossa, New Yorkissa, Vancouverissa ja San Franciscossa.

Vuollin mukaan keskeistä onkin ymmärtää tilanne oikein, välttää rynnimistä ja edetä POCien (Proof of Concept) kautta.

Avainkysymykseksi liiketoiminnan uudistamisessa nousee se, näkeekö yritys mahdollisuudet vai esteet, kuten tietoturvan ja lainsäädännön.

-Amerikkalaistyyppinen lähestymistapa katsoo markkinaa enemmän mahdollisuuksien kautta ja vasta sitten mietitään, voiko sitä tehdä. Jos tuijotat estettä, niin osut siihen varmasti, Vuolli haastaa suomalaisia yrityksiä.

 

Ixonosin 360°-analyysi luo kuvan organisaation digitalisaation tilasta

Vastauksena digitalisaation läpivientiin Ixonosin 360°-analyysi kertoo missä kohdassa digitaalista transformaatiota yritys on.

-Analyysissä selvitetään yrityksen digikyvykkyyttä, kuten mitä ongelmia tällä hetkellä ollaan ratkaisemassa. Pyrimme järkevään tilannekatsaukseen, jossa sisäisten ja ulkoisten näkökulmien kautta katsotaan koko firman tilaa. Esimerkiksi löydytkö eri kanavista ja onko brändi oikeassa iskussa? Toisaalta katsotaan sisäisesti järjestelmiä ja osaamisia ja sitä, onko esteitä digitalisaation läpiviennille.

Näin rakennetaan kuva siitä, mitä kanavia pitkin saavutat asiakkaasi, ja mitä esimerkiksi palvelutuotannon kehittäminen vaatii.

-Yrityksillä ei ole pulaa ideoista, mutta niiden pitää saada kuva siitä, mitä kannattaa tehdä ja missä järjestyksessä. Organisaatiolla on kuitenkin aina enemmän tehtäviä asioita kuin aikaa.

-Myös kilpailun benchmarkkaus on tärkeää. Pirkanmaan mestarin on hyvä ymmärtää, mitä maailmanvalloitukseen vaaditaan. Se voi olla esimerkiksi uusien kyvykkyyksien hankkimista.

Kun analyysin pohjalta edetään toteutukseen, Ixonos käyttää toimituksissaan Discover, Design, Deliver -mallia. Vuollin mukaan yritykset kaipaavatkin kumppaneita, jotka pystyvät tuomaan alkusysäyksen organisaatioon esimerkiksi Lean startup-toimintamallin muodossa.

-Discovery-vaiheessa hyödynnetään luovia osaajiamme, tehdään tutkimusta ja Design-vaiheessa muotoillaan palvelukonsepteja UX/CX-osaajien kanssa. Deliver-vaiheessa business-caset on tehty, ideat validoitu ja siirrytään toimitukseen ja sen skaalaamiseen, sekä palvelun jatkuvaan operointiin ja monitorointiin.

Vuollin mukaan monille tuotekehitystiimeille palvelun tappaminen on kynnyskysymys.

-Fail fast  – Nopea oppiminen on avainasia palveluiden muotoilussa. Joskus voi olla järkevintä hylätä idea. Kun jotain on kerran päätetty tehdä, suomalaisella mentaliteetilla mennään maailman tappiin. Vaihtoehdoksi pitäisi ottaa toimintatapa, jossa myönnetään, että tämä oli kokeilu ja haetaan suuntaa uudelleen.

 

Ixonos ite wikissä

Ixonosin kotisivut

 

Ixonos on mukana  IBM Business Connect-tapahtumassa 19.10.2016 Helsingin messukeskuksessa.

Antti Vuolli on mukana Mindtrek teknologiakonferenssin IoT-paneelissa 18.10.2015 tampere talolla klo 13.