Contribyte on erikoistunut jo kymmenen vuoden ajan yritysten tukemiseen digitaalisissa tuotekehityshankkeissa. Haastattelimme Henri Hämäläistä siitä, mitä organisaation auttaminen tuotekehityshankkeissa merkitsee käytännössä.

 

Minkälainen on Contribyten rooli asiakasprojekteissa?

Lähdetään liikkeelle siitä, että tuotekehitystä tekevän organisaation täytyy toimia kokonaisuutena yhteen, yhtenä joukkueena.

Yksinkertaisena missionamme on auttaa eri liiketoimintoja kehittämään parempia ohjelmistokeskeisiä tuotteita ja palveluita.

Emme lähde koskaan puuttumaan asiakkaamme substanssiosaamiseen, eli yritys saa keskittyä omaan erikoisosaamiseensa. Me tuemme tuotekehitystä hakemalla tehokkaita toimintatapoja ja auttamalla hahmottamaan digitalisaation mahdollisuuksia.

 

Anna esimerkki tehokkaiden toimintatapojen kehittämisestä

Tehokkaat toimintatavat tarkoittavat esimerkiksi ketteriä organisaatiomalleja, tarpeeseen sopivia toimintatapoja sekä parhaita työkaluja. Kaiken ydin on siinä, miten asiakkaamme pystyy keskittymään arvon tuottamiseen loppuasiakkaalle.

Toimintamallien lisäksi kannattaa panostaa ihmisten hyvinvointiin. Työntekijöiden täytyy olla onnellisia työssään kyetäkseen rakentamaan luovia ratkaisuja nykyajan ongelmiin.

 

Contribyten toimitusjohtaja Henri Hämäläisellä on pitkä kokemus ohjelmisto- ja kehityshankkeiden läpiviennistä.


Miten yrityksiä voi auttaa soveltamaan digitalisaation mahdollisuuksia omaan liiketoimintaan?

Yksi keskeinen asia on se, että yrityksissä opittaisiin ymmärtämään mitä tuotekehitys on ja mitä mahdollisuuksia teknologia ja ohjelmistokehitys tuovat tullessaan.

Koko organisaation pitää johtoa myöten oppia ymmärtämään näitä mahdollisuuksia, jotta he pystyvät palvelemaan asiakkaitaan paremmin digiaikana.

Kun tehdään ohjelmistoja, tehdään jotain ainutlaatuista. Se on ongelmanratkaisua, jossa pitää olla aikaa ajatella asiakasta ja asiakasympäristöä. Lähtökohtana täytyy olla se, miten pystytään mahdollisimman hyvin ratkaisemaan asiakkaan ongelma.

Moni näkee, että yrityksessä täytyy olla ymmärrystä asiakkaita ja liiketoiminnan lainalaisuuksia kohtaan. Tänä päivänä kuvioon tarvitaan lisäksi näkemystä teknologian tuomista mahdollisuuksista.

 

Teemme ite wikissä digituotekehitystä ketterästi ohjemistokehittäjien kanssa viikottain. Mistä kulmasta lähtisimme parantamaan asioita, jos ottaisimme Contribyten mukaan kehitystyöhön?

Jos organisaatiolla on jo lyhyet syklit ja nopea tuotantoonvienti, lähtisimme varmistamaan, että jokaisella teknisellä asialla on selkeä tavoite ja tarkoitus, joka palvelee asiakasta. Tämän vuoksi on keskeistä varmistaa, että saadaan palaute niin toimituksen laadusta kuin siitä, että asiakkaalle syntyy arvoa tehdyistä ominaisuuksista.

 

Minkälaisia organisaatioita tai toimialoja olette olleet tukemassa digitaalisessa tuotekehityksessä?   

Erilaisia yrityksiä on ollut todella laajasti. Välillä olemme mukana hyvinkin ketterän asiakkaan kehityksessä. Esimerkiksi Paytrail oli alkuun startup-henkinen organisaatio, mutta nopea kasvu vaati toimintatapojen jäsennystä, silti ketteryyden säilyttäen.

Toisessa laidassa on ollut perinteisempiä organisaatiota kuten Etera tai Kela. Heillä on kova halu uudistua, joten olemme auttaneet kyseisiä organisaatioita reagoimaan digitaalisten palveluiden kehitysmahdollisuuksiin.

Olemme työskennelleet laajasti erilaisten toimialojen ja organisaatioiden kanssa, sillä digitaalinen tuotekehitys koskettaa kaikkia.  

 

Puhutte itse innostavuuden tärkeydestä työssä. Mikä tekee tuotekehityksen parissa työskentelystä niin mielenkiintoista?

On hienoa saada auttaa erilaisia organisaatioita oivaltamaan uudentyyppisiä ratkaisuja. Samalla meille kertyy työssämme ymmärrystä erilaisten tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisesta, mikä on valtavan kiinnostavaa ja palkitsevaa.  

 

Contribyten järjestämä tulevaisuuden tuotekehitys-tapahtuma järjestetään vanhalla ylioppilastalolla 27.10. Ilmoittaudu mukaan!


Contribyten
ite wiki -profiili

Contribyten kotisivut