Vain 13% suuryritysten johtajista uskoo naisjohtajien määrän lisääntyvän selvästi lähivuosina, kertoo tuore konsulttiyhtiö EY:n (aiemmin Ernst & Young) tekemä tutkimus. Yksi syy tulee tässä: Naiset ovat jäljessä verkostoitumisessa. Miesjohtajat rekrytoivat uusia työntekijöitä miehisestä kaveripiiristään.

Jälkimmäisen lauseen allekirjoitan, ensimmäistä en. Samalla mieleen hiipii ajatus – tässä piileekin koko ongelman ydin. Miten naiset voivat olla jäljessä verkostoitumisessa? Kerronpa muutaman esimerkin:

Olenko jäljessä verkostoitumisessa, jos esitän kysymyksen miehelle, joka vastaa ohitseni toiselle miehelle?

Olenko jäljessä verkostoitumisessa, jos en saa mieheltä kutsua tapaamiseen (koska se on vain miehille)?

Olenko jäljessä verkostoitumisessa, jos mies vaihtaa puheenaihetta työasioista kotiin ja lapsiin heti kun ilmestyn paikalle?

Olenko jäljessä verkostoitumisessa, jos joudun vaatimaan itselleni työtä, johon samassa tilanteessa olevaa mieskollegaa pyydetään?

Vuosia sitten työpaikalla ollessani kuulin tahattomasti käytäväkeskustelun, jossa kokenut mieskollega puolusti minua pätevyyttäni epäilevältä naiskollegalta. Ristiriitaisesta tilanteesta huolimatta tuntui hyvältä, että puolestani puhuttiin. Sillä hetkellä olin verkostoitunut paremmin kuin hyvin.

Verkostoituminen edellyttää vuorovaikutusta. Merkityksellistä vuorovaikutusta syntyy kahden osapuolen välille ainoastaan silloin, jos molemmat osapuolet antavat sille mahdollisuuden. Asia on monisyisempi kuin tämä kirjoitus, sillä kyse ei tietenkään ole ainoastaan yksilön oivalluksesta, vaan myös ympäröivä yhteisö asettaa omat paineensa.

On kuitenkin selvää, että niin kauan kuin ajattelemme naisten verkostoitumisen naisten asiana, meillä on käsissämme vain puoli totuutta. Jos naiset ovat jäljessä, niin ovat miehetkin – verkostoitumisessa naisiin nimittäin.

EY:n tutkimuksessa miesjohtajista 43% on sitä mieltä, ettei päteviä naisia yksinkertaisesti löydy johtajapesteihin. Naisista samaa mieltä oli vain seitsemän prosenttia. Tätä näkemysten välistä kuilua sopii kuroa umpeen.

 

Eeva Melama

ite wikin co-founder