Tällä hetkellä huoltotyöt, niiden hallinta sekä ohjaus elävät murroksessa, josta ei ole paluuta vanhaan. Muutos on väistämätöntä, jotta työt voidaan tehdä kustannustehokkaasti ja aikaa säästäen. Minkälainen kokonaisuus palvelee huoltoliiketoimintaa myös tulevaisuudessa?

Proaktiivisuus tuo tulosta

Proaktiivisuus luo perustan kestävälle huoltoliiketoiminnalle, tuo yritykselle kilpailuetua sekä auttaa kustannuksien kanssa. Usein yrityksissä tehdään vain korjaavaa kunnossapitoa, vaikka ennakoinnilla olisi mahdollista saavuttaa merkittäviäkin hyötyjä. Automaattiset huolto-ohjelmat ja varastosaldojen optimointi ovat vasta alkusoittoa proaktiivisuuden tarjoamista hyödyistä. Ennakoivan kunnossapidon avulla yritys pystyy korjaamaan mahdolliset ongelmat jo ennen niiden toteutumista. Tällöin toiminnan keskeytyksiltä voidaan välttyä ja häiriötilanteet eivät ehdi näkyä loppuasiakkaille.

Mobiiliapu – paras apu

Mobiilisovelluksien käyttö ei tänä päivänä enää rajoitu vain hupikäyttöön, sillä niiden avulla pystytään helpottamaan myös työntekoa. Nykyaikaisella huoltosovelluksella huoltotyöt voidaan suorittaa töiden kirjaamisesta aina laskutukseen saakka. Lisäksi sovellus mahdollistaa myös tulevien työtehtävien ennakoinnin. Nämä ominaisuudet, monien muiden lisäksi, kuuluvat myös ohjelmistoyritys Eatech Oy:n kehittämään huoltosovellukseen, joka tehostaa huoltotyötä sekä kentällä että toimistolla.

– Aikaa säästyy ja virheet vähenevät, kun tehty työ kirjataan heti alusta loppuun. Myös varaosien tarve saadaan osaksi ennakoivaa kunnossapitoa, Eatechin myynti- ja markkinointijohtaja Toni Kokkonen kertoo sovelluksen tuomista hyödyistä.

Huoltosovellus tuo toimintaan myös läpinäkyvyyttä ja nopeuttaa reagointia, mikä helpottaa yrityksen päivittäistäistä työtä.

Ennakoiva kunnossapito ja mobiili yhdessä paketissa

Parhaan hyödyn huoltoja tekevä yritys saa, kun ennakoiva kunnossapito yhdistetään helppokäyttöiseen mobiilisovellukseen. Eatechin ratkaisussa ennakoiva kunnossapito integroituu huoltosovellukseen, jolloin tietoa saadaan tuotettua vaivattomasti myös kentälle. Sovellus voidaan liittää myös toiminnanohjausjärjestelmään, jolloin olemassa olevaa huoltorekisteriä voidaan hyödyntää.

– Haluamme olla suunnannäyttäjiä huoltojen ja kenttätyön hoitamisessa. Huoltoon suunniteltu ratkaisumme on käytössä laajasti myös Suomen rajojen ulkopuolella, useammalla sektorilla, Kokkonen paljastaa.

Eatechin huollon ratkaisu mahdollistaa toimintojen reaaliaikaisen seurannan, proaktiivisen reagoinnin ja monipuolisen töiden hallinnan. Ratkaisun avulla yritykset säästävät merkittävästi kustannuksissa ja pystyvät tarjoamaan laajempaa, kattavampaa sekä luotettavampaa palvelua omille asiakkailleen. Ratkaisu mahdollistaa huoltoja tekevälle yritykselle myös lisäarvopalveluiden rakentamisen, mikä tuo kilpailuetua ja tukee liiketoiminnan kasvattamista.

Eatech_huolto_mobiili

 

Eatechin kotisivut

Eatechin ite wiki -profiili

 

Lue myös muut julkaisun artikkelit:

 1. Digitalisaatio, IoT ja Teollinen Internet haastavat yritykset uudistumaan
  Eeva-ja-Johannes
 2. Liiketoiminnan digitalisoitumisen haasteita hallitaan sopimuksilla. Haastattelussa Bird&Birdin Jesper Nevalainen
  Bird&Bird
 3. IoT: Prototypoinnilla nopeammin tuloksiin. Affecton Pekka Savolainen avaa prototyyppauksen potentiaalia
  affecto
 4. Käyttäjäliittymästä kilpailuetua. Vuodesta 1998 verkkopalveluja kehittäneellä Poutapilvellä tunnetaan käyttöliittymän merkitys
  Poutapilvi
 5. Verkkopalvelut viiden vuoden kuluttua? Ennakoi ja menesty
  verkkopalvelut5
 6. Matkalippu IoT:n maailmaan – Wapice Oy
  Wapice
 7. Kilosoft: Teollisen Internetin ratkaisut alusta- ja toimittajariippumattomasti.
  Kilosoft
 8. Tuottavuushyppy toimivalla resursoinnilla. Esittelyssä Silverbucket
  Silverbucket
 9. Finn-id digitalisoi työnohjauksen ja logistiikan 30-vuoden kokemuksella
  Finn-Id
 10. Kriittisen infran asiantuntija Nodeon tarjoaa teollisen Internetin ratkaisut piiristä pilveen
  Nodeon
 11. Teollisen Internetin tuotekehityshanke. Haastattelussa Espotelin Tomi Kyllönen
  Espotel
 12. Ketterästi kentällä – Eatech tukee yrityksiä huoltotyön murroksessa
  Eatech
 13. Teollisen Internetin ratkaisut tehokkaiksi hybridikonesalien avulla. Haastattelussa Herman IT:n toimitusjohtaja Kimmo Rusanen
  HermanIT
 14. IoT ja Teollinen internet osaajayritykset Suomessa-kartoitus
  teollinen_internet_logo
 15. Teollisen internetin mestari. Cybercom niittää mainetta teollisen internetin Hackhaton-kilpailuissa
  Cybercom
 16. Ite wiki tarjoaa lähtöpisteen toiminnan digitalisoimiselle
  itewiki