Production Software on lahtelainen ohjelmistotalo, joka tarjoaa valmistavan teollisuuden yrityksille ratkaisuja näiden tuottavuuden kehittämiseen. Yrityksen päätuote on Smartmes-valmistuksenohjausjärjestelmä, joka skaalautuu erilaisten ja erikokoisten yritysten tuotannonohjaukseen. Sen ohella valikoimaan kuuluu erilaisia neuvontapalveluita ja erilaisia täsmätyökaluja teollisuusyritysten tarpeisiin.

WP_20150224_09_09_03_Pro

Minkälainen on yrityksenne syntyhistoria?

Alussa yritys räätälöi ohjelmistoratkaisuja kahteen tarkoitukseen. Toisaalta teimme visuaalisia käyttöliittymiä teollisuuden linjojen ja prosessien ohjauksen helpottamiseen ja toisaalta laitoimme erilaiset tietojärjestelmät keskustelemaan keskenään. Näiden pohjalta tuotteistimme sitten Smartmes-ohjelmiston. Se on täydellinen kansainvälisten standardien mukainen MES-järjestelmä, joka skaalautuu joustavasti erilaisten teollisuusyritysten tuotantoon. Nykyään se on käytössä niin pörssiyhtiöissä kuin muutaman työntekijän pajoissakin.

 

Mitkä ovat keskeisimmät lisäarvot, joita välitätte asiakkaillenne?

Ohjelmistomme ja palvelumme lähtevät kahdesta periaatteesta. Yhden kirjauksen taktiikka tarkoittaa sitä, että pyrimme automatisoimaan tiedonsiirron erilaisten tietojärjestelmien välillä. Tämä vähentää sekä turhaa samojen tietojen uudelleenkirjausta että virhemahdollisuuksia.

Toinen asia, mihin uskomme on se, että tieto ei lisää tuskaa, vaan tuottavuutta. Ohjelmistomme tuottaa yrityksen johdolle reaaliaikaista tietoa siitä, mitä tuotannossa tapahtuu. Tämän avulla voidaan poistaa turhia tekemisiä ja optimoida tuotantoa todellisen tiedon perusteella. Tällöin on mahdollista saada erittäin merkittäviä säästöjä raaka-aineiden, veden ja energian kulutuksessa ja samalla nostaa yrityksen tuottavuutta merkittävästi.

productionsoftware

Mitkä it-alan trendit ovat näkyneet asiakastyössänne viimeisen vuoden aikana?

Production Softwaren päätavoitteena on auttaa asiakkaitaan saamaan hyötyä digitalisaation mahdollisuuksista. Niinpä lähes kaikki it-alan trendit ovat mukana asiakastyössämme. Pääasiassa ne helpottavat työtämme, kun asiakkaamme saavat tietoa digitalisaation mahdollisuuksista median kautta ja osaavat sitten paremmin ideoida sitä, miten se voisi palvella juuri heidän yritystään.

 

Mitä pidätte kiinnostavimpina digitalisaation tulevaisuuden näkyminä ja kehityksinä?

Kaikkein kiinnostavinta digitalisaatiossa on nimenomaan se, että kaikki muuttuu ja kehittyy niin nopeasti, että tulevaisuuden ennustaminen on mahdotonta. Meidän yrityksemme tehtävä ei ole pyrkiä olemaan kehityksen kärjessä ideoimassa ja kehittämässä tulevaisuuden näkymiä. Sen sijaan me pyrimme olemaan hyvin lähellä tuota kärkeä, ideoimassa sitä, uuden teknologian avulla voidaan tuottaa hyötyä meidän asiakkaillemme. Tavoitteenamme on parantaa yritysten tuottavuutta sekä asiakasyritystemme työntekijöiden ja myös heidän asiakkaidensa elämänlaatua.

 

Haastateltava Jari Kukkonen

Toimitusjohtaja, Production Software

JariKukkonen_2

 

Production Softwaren kotisivut

Production Softwaren ite wiki-profiili