Ite wiki oy käynnistää yhteistyössä Liikenne- ja Viestintäministeriön kanssa liiketoiminnan digitalisoinnin oppaan kirjoitushankkeen. Liiketoiminnan digitalisoinnin opas tarjoaa lähtöpisteen kaikille, jotka ovat kiinnostuneita liiketoiminnan kehittämisestä digitaalisin keinoin. Se siis pyrkii jäsentämään ja mallintamaan tekstimuodossa it- ja digitaalisten palveluiden potentiaalia yritysten ja organisaatioiden toiminnalle ja auttamaan tekemään ratkaisuja siitä, miten kehittää liiketoimintaa.

Hanke toteutetaan joukkoistamalla kirjoitustyötä alan ammattilaisille. ideana on, että yritykset saavat maininnan osuudestaan ja linkityksen ite wiki profiiliinsa, sekä kotisivuilleen kunkin artikkelin tai sen osion loppuun. Näin kirjoitustyöhön osallistuminen toimii hyvänä sisältömarkkinointina yritykselle.

Ajatellaan esimerkiksi Mobiilikehitystä. Yritys joka osallistuu mobiilikehityksestä kirjoittamiseen, pääsee esittäytymään aihepiirin hallitsijana ja tavoittaa todennäköisesti artikkelin avulla mobiilikehityksestä kiinnostuneita asiakkaita.

Oppaan kirjoitus tapahtuu keskustelemalla kehittäjäyhteisön kanssa facebook-ryhmässä, missä kirjoittajat voivat ideoida artikkeleita ja ilmoittaa halukkuudestaan kirjoittaa. Kirjoitusalustana käytetään ainakin alkuun WordPress-pohjaa, jota on tarkoitus kehittää niin, että kirjoitusoikeuden tiettyyn artikkeliin voi antaa tietylle henkilölle. Digitalisoinnin opas on siis eräänlainen digitalisoinnin wiki, mutta nimitämme hanketta oppaaksi, ettei nimi sekoitu ite wikin kanssa. Digitalisoinnin opas on nähtävillä osoitteessa http://www.itewiki.fi/opas/. Huomatkaa, että sivuston kehitys on vielä kesken.

Opasta toteutetaan ketterästi ja sekä sisältöjen että kirjoitussääntöjen ohjeistus tulee kehittymään projektin aikana. Oppaan osiossa ”Tietoja liiketoiminnan digitalisoinnin oppaasta” kuvataan tarkemmin opasta ja sen kirjoitussääntöjä. Tavoitteena on, että tapaamisessa päästään esittelemään yksi laadukkaasti toteutettu artikkeli, jolle haetaan palautetta ja jota voi hyödyntää eräänlaisena mallina muiden aihepiirien jäsentämisessä.

Liiketoiminnan digitalisoinnin oppaan kehittäjäyhteisön ensimmäinen tapaaminen on Liikenne- ja Viestintäministeriön tiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 16 24.11.2014 klo 8.30 alkaen. Mukaan paikalle mahtuu noin 20 henkeä ja Google hangoutsin kautta etänä 10 henkeä. Toivomme paikalle eri it-ja digitaalisten palveluiden ammattilaisia, jotka ovat kiinnostuneita kirjoitustyöhön osallistumisesta.

Mahdollisia artikkelien aihepiirejä ovat mm. ite wikin hakupalvelusta löytyvät liiketoimintaprosessit, erikoisosaamisalueet ja teknologiat. Lisäksi opas tulee palvelemaan loppukäyttäjiä erilaisissa digitaalisten palveluiden hankintaan ja toteutukseen liittyvissä asioissa, kuten sopimuksissa, projektimalleissa ja palveluiden jalkautuksessa. Osallistuvilta toivotaan aktiivisuutta aihepiirien valitsemisessa ja ehdottamisessa.

Ilmoittautuminen tapahtuu facebook-ryhmän kommenttikentässä, tai ilmoittautumalla Johannes Purolle sähköpostitse osoitteeseen johannes.puro@itewiki.fi tai puhelimitse 040 726 2656.

 

Lue digitalisoinnin oppaassa joukkoistamalla kirjoitettuja artikkeleita:

Mobiilikehitys

Identiteetin ja pääsynhallinta (IAM)

Verkkokaupparatkaisut

Integraatiot

Valmistava teollisuus

Jalkautus

Arkkitehtuuri ja digitalisaatio

Ohjelmistokehitys

Identiteetinhallinta

Ketterät menetelmät