logo
  • Etusivu
logo

Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Vesialueiden turvalaitteiden kunnossapitosovellus REIMARI2

TarjouspyyntöHankintailmoitus: Liikennevirasto

Tarjoukset 03.09.2018 klo 10.00 mennessä

Hankinnan kohteena on vesiväylien hoito- ja ylläpitotöiden raportointijärjestelmä Reimari2. Reimari2 -tietojärjestelmässä tullaan ylläpitämään tietoja merenkulun turvalaitteisiin ja vesiliikennemerkkeihin liittyvistä vika-, hoito- ja ylläpitotiedoista. Lisäksi Reimarissa ylläpidetään turvalaitteisiin liittyviä komponentti- ja kuntotietoja. Reimari2 tulee sisältämään karttapohjaisen käyttöliittymän. Sovelluksen kehitystyössä tullaan huomioimaan järjestelmän pääasiallinen käyttö vaativissa kenttäolosuhteissa ilman toimivaa verkkoyhteyttä. Tarkempi kuvaus toteutettavasta tietojärjestelmästä esitetään tarjouspyynnön liitteissä. Reimari2-järjestelmän odotettavissa oleva käyttäjämäärä kuvataan tarjouspyynnön liitteessä 1.1 "Hankinnan kohteen kuvaus". Hankittava järjestelmä on suomenkielinen. Lisäksi järjestelmään sisältyy ruotsinkielinen käyttöliittymä (Liite 1.4 Vaatimusluettelo, vaatimus 1-269). Hankittavaa järjestelmää koskeva dokumentaatio tuotetaan suomeksi.

Pinterest