Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Verkko-oppimisympäristö

TarjouspyyntöKansallinen hankintailmoitus: Jyväskylän yliopisto

Tarjoukset 10.9.2018 klo 16.00 mennessä

Hankinta koskee LUKILOKI-koulutuskokonaisuuden videotuotantoa. LUKILOKI on Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen koordinoima hanke, jossa rakennetaan uusia opetussuunnitelmia noudattava äidinkielen ja kirjallisuuden sekä viestinnän oppimisen jatkumo varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Koulutus toteutetaan pääosin verkkoympäristössä. Koulutuksen kohderyhmänä ovat opettajat. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Hankinta koskee opetusvideotuotantoa LUKILOKIn opintojaksoille 2‒23. Jokainen opintojakso sisältää 1‒10 opetusvideota. Videoiden pituus vaihtelee 5 minuutista 30 minuuttiin. Yhteensä koulutuskokonaisuuteen tuotetaan n. 100‒120 videota. LUKILOKI-koulutuskokonaisuudessa perehdytään luku- ja kirjoitustaidon opetukseen ja oppimiseen laajan tekstikäsityksen pohjalta ja osana monilukutaitoa ja kielitietoisuutta. Erityisesti kiinnitetään huomiota motivaatiotekijöihin ja osaamisen arviointiin sekä luku- ja kirjoitustaidon haasteisiin lukivaikeuden, S2-opetuksen ja monikielisyyden näkökulmista. Kokonaisuus tukee opettajien pedagogista osaamista, yhteistyötä ja aineenhallintaa. Se rakentuu monipuoliseen ohjattuun ja itsenäiseen harjoitteluun Peda.net-pohjaisessa verkko-oppimisympäristössä ja lähiopetusjaksoilla. Sisällön omaksumista seurataan ja arvioidaan. Koulutuskokonaisuus pohjautuu uusimpaan tieteelliseen tietoon luku- ja kirjoitustaidon oppimisesta ja opettamisesta. Tarjoaja sitoutuu suunnittelemaan ja käsikirjoittamaan opintojaksoihin tarvittavat opetusvideot yhdessä tilaajan kanssa sekä tuottamaan, kuvaamaan ja editoimaan kyseiset opetusvideot. Kuvaukset tapahtuvat eri lokaatioissa. Pääosin videot kuitenkin suunnitellaan ja kuvataan Jyväskylässä. Hanke maksaa mahdolliset kuvausmatkat, jos kuvauspaikkana on jokin muu paikkakunta kuin Jyväskylä. Lisäksi kuvaajalle maksetaan päiväraha, mikäli päivärahan maksun perusteet täyttyvät. Muista mahdollisista kuluista tarjoaja vastaa itse. Videot ovat luonteeltaan dokumentaarisia. Ne sisältävät esimerkiksi haastatteluja, asiantuntijaluentoja, kuvituskuvaa ja tilannekuvaa. Videoiden tuottaja vastaa videoiden graafisesta ilmeestä ja tekstityksestä sekä näiden yhdenmukaisuudesta Jyväskylän yliopiston graafisten ohjeiden kanssa. Tarjoaja vie tuottamansa materiaalin Peda.net-alustalle pyydettäessä. Pelilliset ja toiminnalliset työtavat tulee huomioida kokonaisuuden elävöittämisessä uusien opetussuunnitelmaperusteiden mukaisesti. Tarjoajalta edellytetään pedagogista asiantuntemusta. Tarjoaja sitoutuu suunnittelemaan ja laatimaan opetusvideot yhdessä tilaajan kanssa toteutusaikataulun mukaisesti ja ideoimaan verkkotutorin toimintaa. Tarjoajalla on oltava käytössään tarvittava kalusto ja työvälineet sekä henkilöstö. Tarjoajan on tunnettava opetukseen liittyvä immateriaalioikeuslainsäädäntö ja huomioitava sen velvoitteet tuotantoprosessin aikana. Tulosaineisto tarkoittaa kaikkea sitä tietoa, johtopäätöksiä, raportteja, videoita, kuvia, audiovisuaalisia tuotteita, selvityksiä ja niiden kirjallisia tai muita esitysmuotoja sekä patentteja, keksintöjä ja tietokoneohjelmia (mukaan lukien lähdekoodit), menetelmiä, ratkaisumalleja ja laitteita, mitkä sopimusosapuoli tai sen lukuun työskentelevä kolmas osapuoli on palvelun toteuttamisessa saanut aikaan, riippumatta siitä onko ne suojattu tai suojattavissa immateriaalioikeudellisesti. Tulosaineisto katsotaan valmiiksi, kun tilaaja on sen hyväksynyt. Tulosaineisto on kokonaisuudessaan tilaajan ja hanketta rahoittavan Opetushallituksen omaisuutta.

Pinterest

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia