Toimistoviestintäpalveluiden hankinta (Sharepoint ja Dynamics 365)

Hankintailmoitus: Kuntien Tiera Oy

Tarjoukset 31.07.2018 klo 16.00 mennessä
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-013112

Hankinta kattaa kokonaisuudessaan seuraavat pääkohdat ja niihin liittyvät asiakaskohtaisesti toteutettavat palvelut (palveluosio): Microsoft Sharepoint a. Käyttöönottopalvelut b. Jatkuvat palvelut ja ylläpidon tuki c. Kehitys- ja asiantuntijatyöt d. Koulutuspalvelut Microsoft Dynamics 365 e. Käyttöönottopalvelut f. Jatkuvat palvelut ja ylläpidon tuki g. Kehitys- ja asiantuntijatyöt h. Koulutuspalvelut Lisäarvopalvelut Hankintaan sisältyvät vahvasti valittujen toimittajien valmiit ja Tieran kanssa yhdessä kehittämät lisäarvopalvelut. Lisäarvopalveluilla tarkoitetaan sellaisia palveluita, jotka tuovat Tilaajan asiakkaille lisäarvoa perinteisten Microsoft-tuotteiden lisäksi. Lisäarvopalvelut voivat olla tuotteistettuja ohjelmistoja taikka tuotteistettuja palveluita: Tuotteistetut ohjelmistot Tuotteistetuilla ohjelmistoilla tarkoitetaan Microsoft 365 palveluiden päälle toteutettuja monistettavia ohjelmistoja, joiden avulla voidaan merkittävästi pienentää toteutukseen kuluvaa työmäärää ja kustannuksia. Kumppanin tulee sitoutua ylläpitämään monistettavia ohjelmistoja niin, että ne kehittyvät Microsoft 365 palve-lussa tapahtuvan kehityksen mukaisesti. Tuotteistetut palvelut Tuotteistetuilla palveluilla tarkoitetaan paketoituja lisäarvopalveluita, joiden avulla asiakasta autetaan hyödyntämään tehokkaammin käytössä olevia ohjelmistoja. Paketoidun lisäarvopalvelun tulee olla asiakkaalta toiselle monistettava palvelu, jossa samaa palvelua monistetaan ja toistetaan usealle eri asiakkaalle ja näin kustannuksia saadaan jaettua usean asiakkaan kesken. Lisäarvopalvelun tulee sisältää esimerkiksi yleiskäyttöistä toimittajan tuottamaa materiaalia, joka on pienellä työmäärällä sovitettavissa asiakaskohtaiseksi.

Bloggaus Toimistoviestintäpalveluiden hankinta (Sharepoint ja Dynamics 365)
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Tarjouspyynnöt:n kotisivulle
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Osaajia ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu, tai premium-profiilia ei ole aktivoitu.

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Yliopiston pääsykokeet voi tehdä nyt etänä Online Proctoring -valvontajärjestelmällä
Perinteiset yritykset ja ohjelmistokehitystiimit testaavat ideoita innovaatiokilpailuissa
Digitaalinen oppiminen on kilpailukyvyn kannalta kriittinen osa liiketoimintastrategiaa