logo
  • Etusivu
logo

Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Tietovarastointi ja tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut

TarjouspyyntöHankintailmoitus: Vimana Oy

Osallistumishakemukset 31.12.2020 klo 00.00 mennessä
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-015543

Hankinnan kohdetta voidaan täsmentää seuraavin osa-aluein: • Tiedolla johtamisen konsultointi • Tiedon hallinnan ja johtamisen projektien suunnittelu ja johtaminen • Käsite-, tieto- ja rajapintamallinnus sekä arkkitehtuurien määrittely • Latausketjujen (ETL) ja integraatioiden kehitys, testaus, koulutus sekä ylläpidon, hallinnan ja valvonnan suunnittelu • Tietovarastojen, tietokuutioiden ja tietoaltaiden suunnittelu, kehitys, testaus, koulutus sekä ylläpidon, hallinnan ja valvonnan suunnittelu • Visualisointien ja raportoinnin suunnittelu, kehitys, testaus, koulutus sekä ylläpidon, hallinnan ja valvonnan suunnittelu • Analytiikan ja robotiikan kehittäminen • Kustannuslaskennan määrittely ja kehittäminen • Palveluiden, prosessien ja governance-mallien määrittely • Kehittämisessä käytettävien työkalujen valinta, konsultointi ja koulutus Varsinaiset hankinnat tehdään erillisten tarjouspyyntöjen perusteella DPS:n sisällä. Vimana tai muut hankintayksiköt eivät sitoudu hankkimaan DPS:ssa mitään vähimmäismäärää palveluja. Perustettava DPS tai mikään DPS:n sisällä tehty hankintasopimus ei myöskään anna osallistujalle yksinoikeutta palvelujen tuottamiseen. DPS:iin voi hakea mukaan milloin tahansa sen keston aikana. Tarjoajiksi hyväksyttävien määrää ei rajoiteta.

Pinterest