Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

TIETOPYYNTÖ/TEKNINEN VUOROPUHELU: Sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksujen laskutusratkaisu

TarjouspyyntöKansallinen hankintailmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS-Logistiikka

Tarjoukset 31.7.2018 klo 12.00 mennessä

HUOM! Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö vaan VAAN TIETOPYYNTÖ/TEKNINEN VUOROPUHELU laskutusratkaisun kehittämiseen Sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuihin HUS tukipalveluiden tarpeisiin. Tämän tietopyynnön tarkoituksena on kartoittaa markkinoilla olevia ratkaisuja ja saada niistä tietoa, jotta mahdollinen kilpailutus voidaan suunnitella ja toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys kilpailutukseen osallistumiselle eikä vaikuta tarjojan asemaan siinä. Tietopyynnössä esitetyt seikat ovat alustavia ja saattavat muuttua hankinnan valmistelun edetessä. HUSin suunnitelmana on kilpailuttaa ratkaisu sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksujen laskuttamiseen HUSin ja tulevan maakunnan käyttöön. Tämä ilmoitus on kutsu markkinakartoitukseen. Tällä ilmoituksella ei aloiteta tarjouskilpailua. Nykyisin HUS lähettää 1,5 miljoonaa potilaslaskua vuodessa. Laskutusvolyymit tulevat jatkossa kasvamaan esimerkiksi Apotti-järjestelmän käyttöönoton sekä maakunta- ja sote-uudistuksen toteutumisen yhteydessä. Laskutusaineisto muodostuu asiakas- ja potilastietojärjestelmissä. Maakunta- ja soteuudistuksen käynnistysvaiheessa Uudenmaan maakunnan alueella on siirtymäjakson ajan käytössä useita eri asiakas- ja potilastietojärjestelmiä, jotka tuottavat tietoja asiakasmaksujen laskutusratkaisuun. Valinnanvapauden käynnistyessä Kelan valinnanvapauden palvelutuotannon seurantajärjestelmän kautta tullaan saamaan yksityisten palvelutuottajien tiedot asiakasmaksuosuuden laskuttamista varten. Uudenmaan maakunnalla on käytössä talouden toiminnanohjauksessa Oracle ERP Cloud- sekä maksuliikenteen hoitamiseen maksuliikenteen hoitoon Analyste Banking SaaS- ja kassasuunnitteluun Analyste Cash Forecast SaaS -ympäristöt. Näiden lisäksi HUSilla on käytössä koodistopalvelin ja IBM ODM (sääntökone), joita ratkaisun toteutuksessa voidaan mahdollisesti hyödyntää. Ratkaisun tulee normaalien laskutusjärjestelmän ominaisuuksien lisäksi pystyä toteuttamaan logiikkaa, jolla sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksulain asiakas- ja maksutyyppikohtaiset säännöt voidaan toteuttaa. Ratkaisussa haetaan mahdollisimman suurta automaatioastetta, jonka on suunniteltu olevan yksi keskeisistä kriteereistä ratkaisua valittaessa. Tietosuojan perustavanlaatuinen huomioiminen on keskeistä, koska laskutustiedot voivat sisältää sensitiivistä dataa. Ratkaisu hankittaisiin alustavan suunnitelman mukaan SaaS-palveluna, ja sen tulisi perustua olemassa olevaan tuotteeseen. Tarjouskilpailu on suunniteltu toteutettavaksi hankintalain mukaisella neuvottelumenettelyllä tai kilpailullisella neuvottelumenettelyllä syksyn 2018 aikana. Ratkaisun toteutus alkaisi vuoden 2019 alussa, ja se otettaisiin käyttöön 1.9.2019. HUS on suunnitellut toteuttavansa hankinnan mainitulla aikataululla riippumatta maakunta- ja soteuudistuksen etenemisestä ja aikataulusta. Markkinakartoituksessa on tarkoitus käydä alan toimittajien kanssa yleisellä tasolla keskustelua hankinnasta ja sen määrittämisestä. Markkinakartoitus on suunniteltu järjestettävän tapaamalla kiinnostuneita toimittajia HUSin toimitiloissa. Markkinakartoituksessa voidaan HUSin harkinnan mukaan käyttää myös muita keinoja, ja HUS voi esimerkiksi esittää tähän ilmoitukseen vastanneille toimittajille kysymyksiä tai antaa niille hankinta-asiakirjojen luonnoksia kommentoitavaksi. Tässä ilmoituksessa esitetyt ja markkinakartoituksen aikana esitettävät tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia. HUS ei sitoudu hankinnan toteuttamiseen tai tiettyyn toteuttamistapaan, eivätkä hankinnasta kiinnostuneet toimittajat sitoudu tarjouskilpailuun osallistumiseen. HUS ei maksa markkinakartoitukseen osallistumisesta korvauksia. Hankinnasta kiinnostuneita toimittajia pyydetään ilmoittamaan 30.7.2018 halukkuudestaan osallistua markkinakartoitukseen. Ilmoitukset voi lähettää osoitteeseen jari.kahkola@hus.fi tai vastaamalla kyseiseen tietopyyntöön järjestelmässä. Ilmoitukseen liitetään tieto toimittajasta ja tarjottavista tuotteista. Lisätietoja antaa 30.7.2018 kehittämispäällikkö Jari Kähkölä, puh. 040 673 4228.

Pinterest

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia