logo
  • Etusivu
logo

Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Tietopyyntö ruokapalvelun tuotannonohjausjärjestelmän hankinnasta

TarjouspyyntöKansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö): Saimaan Tukipalvelut Oy


Tietopyynnön kohteena on ruokapalvelun tuotannonohjausjärjestelmän hankinta. Kyseessä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö mahdollisille tarjoajille. Tietopyynnöllä on tarkoitus selventää ja tarkentaa hankintaan liittyviä mahdollisuuksia ja käynnistää tekninen vuoropuhelu tarjoajien kanssa. Tavoitteena on saada kattavasti hankintaa koskevaa tietoa, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tietoja käytetään hankinnan suunnitteluun. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle. Tarkempi kuvaus hankinnasta löytyy kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit, jossa on määritelty hankintaa koskevia kriteerejä ja lisätietopyyntöjä, joihin mahdollisten tarjoajien toivotaan vastaavan.

Pinterest