logo
  • Etusivu
logo

Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Tietopyyntö: Kevyen kassajärjestelmän hankinta

TarjouspyyntöKansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö): Helsingin kaupunginkansliaTämä ilmoitus ei ole ennakkoilmoitus, tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai kutsu neuvottelumenettelyyn, eikä ilmoituksen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua. Tämä on tietopyyntö potentiaaliselle palveluntarjoajalle kevyestä kassajärjestelmästä Helsingin kaupungille. Kevyen kassajärjestelmän hankinnan tavoite on hankkia kassajärjestelmä, jonka avulla pystyttäisiin luopoumaan käteisen rahan käytöstä osassa Helsingin kaupungin myyntipisteissä. Tietopyynnön avulla haetaan tietoa, mitä mahdollisessa hankinnassa tulisi ottaa huomioon sekä selvittää millaisia tuotteita ja kokonaisratkaisuja markkinoilla on olemassa. Tämä tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa. Kassajärjestelmähankinnan tavoitteita kuvataan tarkemmin tämän tietopyynnön liitteissä. Liitteistä löytyy myös kaksi kysymyspohjaa, "Kysymykset toimittajalle" ja "Järjestelmän ominaisuuksia" , jotka pyydämme täyttämään. Vastauksen liiteeksi pyydetään lisäämään kuvaus tarjoamastanne kassajärjestelmästä. Vastaukset pyydetään toimittamaan 21.9.2018 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen oskari.kivinen@hel.fi. Viestin aihekenttään tulee lisätä tunniste "H030-18 Kevyen kassajärjestelmän hankinta".

Pinterest