Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Tietopyyntö Intranet- ja ryhmätyöratkaisu

TarjouspyyntöKansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö): Oulun kaupunki


Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys tarjouskilpailuun osallistumiselle, vaan tämän avulla hankintayksikkö ainoastaan hankkii tietoja hankkeen esiselvitystä varten. Tämä ilmoitus ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan hankintaa ilmoituksessa kuvatulla tavalla. Markkinavuoropuheluun vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä markkinavuoropuheluun osallistuminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Markkinavuoropuheluun ilmoittautuneilla ei ole oikeutta saada korvausta osallistumisestaan. Tämä on tietopyyntö, jolla kartoitetaan markkinoilla tarjolla olevia, tässä tietopyynnössä kuvatun kaltaisia tietojärjestelmä- ja palveluratkaisuja. Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankinnan ennakkoilmoitus. Päätökset mahdollisen hankintaprosessin käynnistämisestä tehdään markkinakartoituksen jälkeen. Tietopyynnön avulla haetaan intranet-toimittajia, joilla on valmiudet toteuttaa Oulun kaupungin tarpeisiin soveltuva intranet-ratkaisu Sharepoint Online -teknologialla ja ryhmätyöratkaisu Sharepoint Online -teknologialla tai yhdistellen Office365-ryhmätyöratkaisuja. Tietopyynnön tarkoitus on kerätä tietoa markkinoilla olevista tuote- ja palvelutoimittajista, heidän intranet-ratkaisuistaan ja ratkaisuiden hinnoittelusta sekä saada aikaan vuoropuhelua siitä, miten nykyaikainen intranet ja digitaalinen työskentely-ympäristö on järkevä toteuttaa. Pyydämme vastaukset tietopyyntöön perjantaihin 17.8. klo 10 mennessä. Tietopyyntöön vastaavat toimittajat osallistuvat kahdenkeskiseen markkinavuoropuheluun Oulun kaupungin kanssa Skype-palaverina (esimerkiksi 2 tuntia/toimittaja). Tietopyyntöön tulee vastata suomen kielellä, ja myös markkinavuoropuhelu käydään suomen kielellä. Markkinavuoropuhelun aikataulutus ja tarkemmat toiveet sisällöksi toimitetaan tietopyyntöön vastanneille toimittajille viimeistään 20.8. Markkinavuoropuhelut pyritään käymään elo-syyskuun vaihteessa. Tietopyynnön kohde: Intranet- ja ryhmätyöratkaisu Oulun kaupungin nykyinen intranet Akkuna ja siihen kytköksissä olevat työtilat on toteutettu Sharepoint 2013 -teknologialla (on premises). Intranet ja ryhmätyöratkaisu on tarkoitus toteuttaa tulevaisuudessa osana Oulun kaupungin uudistuvaa, Office365-palveluihin pohjautuvaa digitaalista työympäristöä. Oulun kaupunki on monialaorganisaatio, jonka palveluksessa on tällä hetkellä 11 000 työntekijää. Oulun kaupunki on kiinnostunut intranet- ja ryhmätyöratkaisusta, joka on - toteutettavissa Microsoftin Office 365:n Sharepoint Online -teknologialla tai Sharepoint Online -teknologialla yhdistellen siihen muita O365- palveluita, - toteutettu Microsoftin ns. parhaita käytäntöjä noudattaen, - responsiivinen/mobiililaitteilla toimiva sekä - jatkuvasti kehittyvä. Oulun kaupungin verkkosivustoissa ja -palveluissa noudatetaan saavutettavuuskriteereitä. Oulun kaupungin intranetin toteuttamisessa otetaan huomioon Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0 tai 2.1), World Wide Web Consortiumin (W3C) kehittämä saavutettavuuskriteeristö. Kriteeristöt löytyvät verkosta osoitteesta http://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/. Ohjeita verkkosisältöjen ja -sivustojen saavutettavuudesta on saatavilla suomeksi Saavutettavasti-sivustolta, osoitteesta: https://www.saavutettavasti.fi/. Intranetratkaisun halutaan sisältävän mahdollisimman vähän Sharepointiin tehtyjä räätälöintejä. Oulun kaupunki toivoo löytävänsä aktiivisen kumppanin, joka tukee kaupunkia ja koko Oulu-konsernia kehityspolulla kohti modernia tietotyötä ja digitaalista työskentely-ympäristöä. Vuoropuhelun aikana toivotaan vastauksia seuraaviin kohtiin: 1. Toimittajan mahdollinen ns. valmisintranet-ratkaisu ja sen lyhyt esittely. 2. Toimittajan tarjoamien muiden Sharepoint Online -teknologioilla toteutettujen intranet-ratkaisuiden lyhyt esittely. 3. Toimittajan mahdollinen Office365-ryhmätyöratkaisu (Sharepoint Online tai ratkaisu, jossa yhdistellään Sharepoint Online, Teams ym. O365-ryhmätyökaluja) ja sen lyhyt esittely. 4. Ratkaisuiden hinnoittelu a. intranetin rakentaminen b. intranetin ylläpito ja jatkokehitys c. ryhmätyökonseptin toteuttaminen 5. Toimittajan näkemykset intranet- ja ryhmätyöratkaisuiden tulevaisuudesta (lähivuosien kehityskartta). 6. Toimittajan referenssit julkisen hallinnon intranet- ja ryhmätyöratkaisuiden toimituksista. 7. Toimittajan kyvykkyys ja resurssit useiden samanaikaisten käyttöönottoprojektien toimittamiseen (esim. toimittajan projektiorganisaation kuvaus). Näiden tietojen lisäksi pyydämme vapaamuotoisia näkemyksiänne seikoista, joita tarjouspyyntöä tehtäessä kannattaisi huomioida. Mikäli vastauksenne sisältää liike- ja ammattisalaisuuksia tai muuta salassa pidettävää tietoa, pyydämme, että yksilöitte ja merkitsette ao. tiedot selvästi. Yhteydenotot ja ajankohdan sopiminen pe 17.8. klo 10 mennessä: Satu Tähtinen, satu.tahtinen@ouka.fi (1.8. alkaen) Minna Bimberg, minna.bimberg@ouka.fi (6.8. alkaen)

Pinterest

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia