Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Tiedolla johtaminen ja sovelluskehitys -asiantuntijapalveluiden puitejärjestely

Tarjouspyyntö

Kansallinen hankintailmoitus: Oulun kaupunki
Tarjoukset 9.10.2018 klo 15.00 mennessä

Tiedolla johtamisen konsultointipalvelut sisältää Tiedon hallinnan ja johtamisen projektien suunnittelu ja johtaminen, Käsite-, tieto- ja rajapintamallinnus sekä arkkitehtuurien määrittely, Latausketjujen (ETL) ja integraatioiden kehitys, testaus, koulutus sekä ylläpidon, hallinnan ja valvonnan suunnittelu, Tietovarastojen, tietokuutioiden ja tietoaltaiden suunnittelu, kehitys, testaus, koulutus sekä ylläpito, hallinnan ja valvonnan suunnittelu. Tiedolla johtaminen kattaa myös Visualisointien ja raportoinnin suunnittelun, kehityksen, testauksen, koulutuksen sekä ylläpidon, hallinnan ja valvonnan suunnittelun sekä Analytiikan ja robotiikan kehittäminen, Palveluiden, prosessien ja governance-mallien määrittely sekä Kehittämisessä käytettävien työkalujen valinta, konsultointi ja koulutus Sovelluskehityspalvelut käsittävät erityyppisten ohjelmointitehtävien ja ohjelmistoratkaisujen toteutuksen, niiden dokumentoinnin ja optiona ohjelmointiprojektien vetämisen. Ohjelmointi liittyy sovellusten tai niiden osien ja ominaisuuksien kehittämiseen. Ohjelmointi voi olla myös ohjelmistopaketin räätälöintiä. Tehtäviin kuuluvat yksittäisten sovellusten tai ohjelmistokomponenttien suunnittelu, toteuttaminen, testaaminen ja tuottaminen. Ohjelmoinnin tuloksena on määrittelyn mukaisia ja määrittelyn toteuttavia sovelluksia tai niiden osia. Integrointipalvelut tarkoittavat heterogeenisten ratkaisujen (käyttöjärjestelmät, käyttöliittymät, palvelimet, eri tekniikoilla tehdyt sovellukset) liittämistä toisiinsa niiden yhteen toimivuuden varmistamiseksi. Integrointitasoja ovat esim. toiminnallinen ja tietoarkkitehtuuri-, sovellusarkkitehtuuri tai tekninen arkkitehtuuritaso. Integraatiotilanteissa ratkaistavia asioita ovat mm. järjestelmien toiminnallinen viitemalli, semantiikka, toiminnalliset liittymät, sovellusinfrastruktuuri, tekninen infrastruktuuri ja tekniset liittymät. Testauspalveluiden tavoitteena on varmistaa kehitettävien ohjelmistojen, tietojärjestelmien tai niiden osien laatu kattaen koko prosessin aina määrittelystä tuotteen julkaisemiseen ja käsittäen kaiken siihen liittyvän toiminnan kuten analyysit, dokumentoinnit, koodauksen ja testausmenetelmät. Testauspalvelu kattaa testattavan kokonaisuuden riippumatta siitä, oliko sen tuottajana toimittaja tai jokin toinen taho. Se ei siis koske pelkästään tuotetun ohjelmakoodin testausta. Testauksella halutaan varmistaa myös, että (kehitettävät) ohjelmistot vastaavat tarkoitustaan ja määrittelyään, ovat laadukkaita, helppokäyttöisiä ja yksinkertaisia, helposti ylläpidettäviä, siirrettäviä ja päivitettäviä, turvallisia sekä mahdollisimman suorituskykyisiä ja virhe- ja kuormitussietoisia. Testauksella on myös varmistettava se, että ohjelmat ovat yhteensopivia muiden samaan tietojärjestelmäkokonaisuuteen kuuluvien ohjelmistojen kanssa. Testauksella tarkoitetaan myös testausta automatisoitujen työvälineiden avulla. Käytettävyyden ja saavutettavuuden palvelut sisältävät useita osaamisalueita, kuten käyttäjäkeskeinen suunnittelu, palvelumuotoilu, ohjelmistojen käytettävyyssuunnittelu, sekä käyttöliittymien suunnittelu, toteutus ja testaus. Käytettävyyspalveluissa tavoitteena on käyttäjien oikea huomiointi kehitystyön alusta loppuun. Keskiössä on myös ohjelmistoratkaisuaihioiden evaluointi ja pilotointi käyttäjien kanssa. Ketterän kehityksen palvelu tarkoittaa ohjelmiston kehittämistä ketterillä menetelmillä. Palvelu kattaa määrittelyiden tarkennuksen, ohjelmiston suunnittelun ja toteutuksen sekä yksikkötestauksen. Palvelu sisältää tehtäväkokonaisuuksia ohjelmointi-, integrointi-, testaus- ja käytettävyyspalveluista toteutettuna ketterien menetelmien mukaisesti. Myös ketterän kehityksen kehitysmenetelmän hallinta ja kehittämisen ohjaus kuuluvat palvelun piiriin. Varsinaiset hankinnat tehdään erillisten tarjouspyyntöjen ja toimeksiantojen perusteella puitejärjestelyn sisällä. OTT ei sitoudu hankkimaan mitään vähimmäismäärää palveluja. Perustettava puitejärjestely tai mikään puitejärjestelyn sisällä tehty hankintasopimus ei myöskään anna osallistujalle yksinoikeutta palvelujen tuottamiseen. Puitejärjestely 1-2 toimijan kanssa. Valintaperusteena on hinta ja laatu. Jos 2 toimijaa, noudatetaan hankinnoissa ensisijaisuusperiaatetta (halvin ensisijainen)

Pinterest

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia