logo
  • Etusivu
logo

Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Suomen Psykologisen Instituutin viestintä

TarjouspyyntöKansallinen hankintailmoitus: Suomen Psykologinen Instituutti

Tarjoukset 27.7.2018 mennessä

Pyydetään tarjousta viestintäpalveluista sisältäen:

- sosiaalisen median päivityksiä 2 x viikossa,

- säännöllistä kohderyhmämarkkinointia tarjoajan esittämillä keinoilla. Nyt etsitään uusia ja innovatiivisia keinoja lähestyä kohderyhmää, sillä aiemmin on lähinnä lähetetty uutiskirjeitä ja onnistuttu tavoittamaan n.5-7% koko kohderyhmästä.

a) sosiaali- ja terveysalan eri sektorit.

a1) psykologia, psykiatria, pari-, perhe- ja psykoterapia, mielenterveys- ja päihdetyö;

a2) vammaistyö ja kuntoutus;

a3) perusterveydenhuolto muu;

a4) erikoissairaanhoito muu.

b) lasten ja nuorten parissa toimivat;

b1) perus ja toisen asteen oppilaitokset;

b2) lastensuojelu;

b3) lapsi- ja nuorisotyö sekä erityisnuorisotyö (ml. kuntien ja seurakuntien sekä 3 sektorin ja järjestöjen);

b4) muut lasten ja nuorten parissa toimivat.

c) muistisairaiden parissa toimivat.

d) esimiehet ja johtajat.

d1 edellisten a-c esimiehet

d2 alasta riippumatta yritysten ja julkisen sektorin esimiehet ja johtajat

Kolmen vuoden sopimus

Tarjoajaa pyydetään laatimaan alustava suunnitelma ja hinnoiteltu erittely niistä keinoista, joilla tavoitetaan ensimmäisen vuoden aikana 10% kohderyhmästä, ja toisen vuoden aikana 20% ja kolmannen vuoden aikana 30% kohderyhmästä.

Pinterest