Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Sähköisten palveluiden kehittämisen ja ylläpidon hankinta

TarjouspyyntöHankintailmoitus: Liikenteen turvallisuusvirasto

Tarjoukset 09.01.2019 klo 10.00 mennessä

Hankinnan kohteena on sovelluskehittäjien hankinta Trafin järjestelmäkehitystehtäviin, jotka sisältävät digitaalisten palveluiden sovelluskokonaisuuden suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitotehtäviä. Hankintayksikkö valitsee luotavaan puitejärjestelyyn kolme (3) palveluntuottajaa, joiden kanssa hankintayksikkö tekee asiakaskohtaisen sopimuksen palveluun tarvittavien resurssien toimittamisesta. Hankintayksikkö arvioi, että puitejärjestelyn kautta hankittavien asiantuntijoiden määrä sopimuskaudella on yhteensä14-20 henkilöä (yht. noin 14 000 htp). Kyseessä on sitoumukseton arvio, eikä hankinta sisällä määräostovelvoitetta. Trafin digitaalisten palvelujen tavoitearkkitehtuuri on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1. Toimittajilta voidaan tilata asiantuntijoita sovelluskehitys- ja ylläpitotehtäviin käsittäen seuraavia osaamisalueita, joihin kaikkiin toimittajien tulee kyetä tarjoamaan asiantuntijoita: 1) Sovellusalustan uudistaminen, joka sisältää Trafin sähköisten palveluiden sovellusalustan arkkitehtuurin ja teknologian uudistamisen, Proof-of-Concept-toteutukset uuden palvelun kehittämisestä uudelle alustalle sekä olemassa olevan palvelun siirron. Tehtäviin kuuluu myös nykyisten sovellusten siirto vanhalta alustalta uudelle. 2) Uusien palveluiden toteutus ja ylläpito, joka sisältää uusien sähköisten palveluiden toteuttamisen jatkuvan palvelun –periaatteella sekä tuotannon aikaisen ylläpidon sisältäen mm. tuotantoasennukset ja tuotannon ongelmien korjaukset. Asiantuntijat toimeksiantoihin valitaan tilaajan tarpeiden, vaadittavan osaamisen ja kokemuksen sekä asiantuntijoiden saatavuuden mukaisesti. Tilaaja tekee lopullisen valinnan toimeksiantoihin haastattelujen perusteella, joissa arvioidaan nimettyjen asiantuntijoiden ammatillista osaamista, vuorovaikutus-, yhteistyö- ja kielitaitoja. Tarjouksessaan tarjoaja nimeää asiantuntijat (liite 2.1), jotka tarjoaja on sitoutunut toimittamaan toimeksiantoon heti sopimuskauden alussa. Hankintayksikkö osoittaa puitejärjestelyn sisäiset toimeksiannot kolmelle valitulle toimittajalle tarjouskilpailun pistejärjestyksen mukaisesti seuraavasti (Hankintalaki 42-43§): i. Eniten pisteitä saaneelle toimittajalle osoitetaan noin 50% hankinnan kokonaishenkilötyömäärästä. ii. Toiseksi eniten pisteitä saaneelle toimittajalle osoitetaan noin 30% hankinnan kokonaishenkilötyömäärästä. iii. Kolmanneksi eniten pisteitä saaneelle toimittajalle osoitetaan noin 20% hankinnan kokonaishenkilötyömäärästä. Tarjouksen tekeminen edellyttää asiakaskohtaisen sopimuksen ehtojen huomioon ottamista ja hyväksymistä. Mikäli valituksi tulee vain kaksi toimittajaa, tällöin osuudet jakautuvat seuraavasti: eniten pisteitä saaneelle toimittajalle osoitetaan noin 60% ja toiseksi eniten pisteitä saaneelle toimittajalle noin 40% hankinnan kokonaishenkilötyömäärästä. Toimeksiannot pyritään osoittamaan ensisijaisesti sille toimittajalle, jonka osuus on eniten alle toimittajakohtaisen tavoiteosuuden. Mikäli toimittaja ei kykene tarjoamaan toimeksiantoon asiantuntijaa puitejärjestely- ja sopimusehtojen mukaisesti, tilaaja voi osoittaa toimeksiannon toiselle puitejärjestelyyn valitulle toimittajalle. Tilaaja pyrkii säilyttämään sopimuskauden ajan toimittajien osuudet tarjouspyynnössä esitettyjen osuuksien mukaisesti. Mikäli toimittaja ei kykene tarjoamaan vähimmäisvaatimukset täyttäviä ja haastattelujen perusteella toimeksiantoon tilaajan hyväksymiä asiantuntijoita, ei tilaaja tällöin ole velvollinen säilyttämään tarjouspyynnössä määriteltyjä osuuksia. Tilaaja seuraa osuuksien toteutumista koko sopimuskauden osalta. Sopimuksen toteutumista seurataan yhteistyössä toimittajien kanssa noin kolme kertaa vuodessa järjestettävissä toimittajakohtaisissa tapaamisissa. Palveluiden toteuttaminen tapahtuu pääsääntöisesti Tilaajan tiloissa pääkaupunkiseudulla, Tilaajan ohjauksessa ja työvälineillä. Kaikkien asiantuntijoiden tulee pystyä työskentelemään suomen ja englannin kielellä.

Pinterest

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia