Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Sähköinen palveluseteleiden hallinnointijärjestelmä

TarjouspyyntöHankintailmoitus: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Tarjoukset 07.01.2019 klo 16.00 mennessä

Hankinnan kohteena on nykyisten TE-palvelujen, myöhemmin maakuntien kasvupalvelujen eri toimintojen käyttöön tuleva palveluseteli-järjestelmä, jolla voidaan hallinnoida koko palveluseteliprosessia. Palveluseteli pilotoidaan ensin Pirkanmaan ELY- keskuksen (TE-toimisto) yrittäjyysbuusti palvelusetelillä, joka on suunnattu yrittäjäksi aikoville sekä yritystoiminnan käynnistäneille henkilöasiakkaille. Pirkanmaalla yrittäjyysbuustin avulla yrittäjyyttä suunnitteleva henkilö voi saada itselleen tukea yrittäjyyden suunnitteluun ja yrityksen perustamisen alkuvaiheeseen. Pilotissa tullaan laaja-alaisesti testaamaan henkilöasiakkaan valinnanvapauden toteuttamista, jolloin asiakas voi valita itselleen sopivan palveluntuottajan useamman palveluntuottajan joukosta. Pilotissa tullaan myöntämään n. 1000 palveluseteliä, yhteensä n. 1 M€ edestä. Palvelusetelijärjestelmän hankkii KEHA-keskus kaikkien ELY-keskusten ja TE-toimistojen, myöhemmin maakuntien kasvupalvelujen käyttöön niiden tarpeen mukaan. Palvelusetelijärjestelmään tulee voida sopimusaikana ottaa käyttöön uusia järjestäjäalueita (ELY-keskusalueet, maakunnat), palveluseteleitä ja toiminnallisuuksia. Hankittavan palvelusetelijärjestelmän tulee mukautua mahdollisiin tuleviin hankinnan kohdetta koskeviin lainsäädännön muutoksiin. Järjestelmää tullaan käyttämään palvelujen järjestäjien tarpeiden mukaan esim. erilaisissa yrittäjyyden, yrityspalvelujen, työ- ja toimintakyvyn, rekrytoinnin, urasuunnittelun jne. palveluseteleiden hallinnassa. Hankittavan järjestelmän on mukauduttava mahdollisiin toimintaympäristön muutoksiin, kuten uusien integraatioiden toteuttamiseen. Palvelusetelijärjestelmä Tässä hankinnassa palvelusetelijärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jolla hallinnoidaan sähköisesti koko palveluseteliprosessia. Järjestelmän tulee mahdollistaa palveluseteleiden ja palveluntuottajien tietojen hallinnan, palveluseteleiden kirjaamisen ja hallinnan, palvelusetelitapahtumien tietojen välittämisen, palveluseteleihin liittyvien laskujen käsittelyn sekä palveluseteleihin liittyvän seurannan ja raportoinnin. Lisäksi palvelusetelijärjestelmän tulee sisältää julkisesti näkyvän tuottajarekisterin, jossa seteleitä käyttävät asiakkaat voivat vertailla hyväksyttyjä palveluntuottajia ja katsella palveluntuottajien yhteystietoja, palveluntuottajien palvelun saatavuustietoja sekä muita erilaisia palvelun laadullisia vertailutietoja. Järjestelmän tulee sisältää asiakkaan tunnistautuminen ja sieltä tulee olla nähtävissä kullekin asiakkaalle myönnetyt palvelusetelit. Palveluseteliprosessilla tarkoitetaan kaikkia palvelusetelitoiminnan vaiheita kuten: erilaisten palvelusetelituotteiden/määritelmien luominen järjestelmään, sähköinen palveluntuottajahaku, tuottajien ja palvelukuvausten hyväksyminen, tuottajarekisteri, palveluseteleiden myöntäminen, myönnettyjen seteleiden tietojen näyttäminen hallitusti myöntäjille, asiakkaille sekä palveluntuottajille, mahdollisuus sähköisen allekirjoituksen käyttämiseen palvelusetelipäätösten hyväksymisessä, raportointi- ja maksatustoiminnot sekä e-kirje integraation palvelusetelin ja siihen liittyvän informaation lähettämiseksi asiakkaille. Tavoitteena on myös, että hankittavaa järjestelmää kehitetään jatkuvasti huomioiden muuttuvan kasvupalvelulainsäädännön (https://tem.fi/kasvupalvelu-uudistus) tuomat ehdot sekä tilaajan tarpeet, ja että järjestelmään pystytään ottamaan joustavasti käyttöön uusia järjestäjäalueita (ELY-keskusalueet, maakunnat), palveluseteleitä sekä uusia toimintoja, kuten omarahoitteiset palvelut, henkilökohtaisen budjetin hallinnointiominaisuus sekä yrityspalvelusetelin toteutus. Tarjoajan tulee pystyä toteuttamaan myös varauksen mukaiset osat, joiden käyttöönotosta sovitaan sopimusaikana erikseen valitun toimittajan kanssa. Hankinta sisältää järjestelmän käyttöönotto-, koulutus-, ylläpito-, päivitys-, integraatio- ja kehittämispalvelut.

Pinterest

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia