logo
  • Etusivu
logo

Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Sähköinen allekirjoitus

TarjouspyyntöKansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö): Turun kaupunki


Turun kaupunki on suunnittelemassa sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoa. Tämä on tietopyyntö koskien sähköisen allekirjoituksen ja siihen liittyvien ratkaisujen hankintaa. Ratkaisun tulee käsittää ensisijaisesti dokumenttien sähköisen allekirjoittamisen sekä siihen liittyvän kierrättämisen ja versioinnin useilla allekirjoittajilla joustavin työnkuluin. Pyydämme kaikkia hankinnasta kiinnostuneita palveluntuottajia tutustumaan tähän tietopyyntöön, vastaamaan esitettyihin kysymyksiin sekä liittämään järjestelmän kautta mahdollisia tuotekuvauksia omasta ratkaisustaan. Tietopyynnön tarkoituksena on selvittää suunniteltuun hankintaan liittyviä avoimia asioita, täsmentää tilaajan tarvetta sekä toteuttaa kilpailutus mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tietopyynnön perusteella saatavaa materiaalia on tarkoitus hyödyntää varsinaisen tarjouspyynnön valmistelussa. Tietopyyntö ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan osa suunniteltuun hankintaan liittyvää markkinakartoitusta. Tietopyyntö ei sido tietopyynnön antajaa eikä tietopyyntöön vastanneita. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan hankintaa tietopyynnön vastausten perusteella, eivätkä esitetyt kuvaukset / määritykset sido Tilaajaa. Hankinnan lopulliset määritykset tullaan esittämään vasta varsinaisessa tarjouspyynnössä. Tässä kohtaa EI tule jättää tarjousta hankinnan kohteesta. Tietopyynnön vastaukset käsitellään luottamuksellisina.

Pinterest