logo
  • Etusivu
logo

Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Poliisin sovellusten Poliisin sovellusten kehitysympäristön hankinta pilvipalveluna hankinta pilvipalveluna

TarjouspyyntöHankintailmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista: 

Poliisihallitus
Osallistumishakemukset 8.7.2019 klo 15.00 mennessä 

Hankinnan kohteena on poliisin sovellusten kehitysympäristö poliisin sovelluskehityksen käyttöön ja siihen liittyvät koulutus- ja asiantuntijapalvelut. Kehitysympäristö hankitaan ns. SaaS- palvelumallin mukaisesti. Hankintayksikkönä toimii Poliisihallitus (Tilaaja). Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 ja palvelulle asetetut alustavat vaatimukset liitteessä 1.1. Lopullisessa tarjouspyynnössä tullaan asettamaan yksityiskohtaiset ja lopulliset tietoturva-, turvallisuus- ja muut vaatimukset palvelulle, palvelun toimittamiseen osallistuville henkilöille ja toimittamisessa käytetyille tiloille, järjestelmille ja välineille. Vaatimukset tulevat perustumaan muun muassa Katakri-auditointikriteeristöön ja Vahti-ohjeisiin. Tilaaja varaa oikeuden tarkastaa, että asetetut vaatimukset täyttyvät sekä ennen sopimuksen voimaantuloa että milloin tahansa sopimuksen voimassa ollessa. Valitun toimittajan kanssa tehdään myös poliisin mallin mukainen sanktioitu turvallisuussopimus. Tavoitteena on, että sopimus tulee voimaan tammikuussa 2020. Ehdokkaille asetetut soveltuvuusvaatimukset on kuvattu osallistumishakemuspyynnön kohdassa "Soveltuvuusvaatimukset".

Pinterest