logo
  • Etusivu
logo

Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Myyntijärjestelmä rakennuttajaorganisaatiolle

TarjouspyyntöKansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto 


Helsingin kaupungin asuntotuotanto vastaa kaupungin asuntotuotannon rakennuttamisesta, tuottaen laadukkaita ja elinkaarikustannuksiltaan edullisia vuokra-, omistus- ja asumisoikeusasuntoja. Tuotantomäärä on noin 1500 asuntoa vuosittain. Asuntotuotantolla on valmistelussa hanke asuntojen myynti- ja asiakashallintajärjestelmän hankkimiseksi. Tietopyynnön tavoitteena on potentiaalisten järjestelmätoimittajien kartoittaminen. Tämä ilmoitus ei ole tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai ennakkoilmoitus vaan hankkeen sisältöön, ehtoihin ja toteutusmalliin sekä markkinakartoitukseen liittyvä tietopyyntö. Tämän ilmoituksen julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua eikä ilmoituksen julkaiseminen velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen tai eri tilaisuuksiin osallistuminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta

Pinterest