Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Kirjastojärjestelmä

TarjouspyyntöKansallinen hankintailmoitus: Kirkkonummen kunta

Tarjoukset 1.10.2018 klo 12.00 mennessä

Hankinnan kohteena on Kirkkonummen kunnan kirjastotoimipaikoissa käyttöön otettava tietoverkon välityksellä tuotettavana kokonaispalveluna toteutettava kirjastojärjestelmä siihen liittyvine palveluineen tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatun mukaisena. Kirjastojärjestelmä tulee asennettavaksi kirjastossa jo käytössä olevaan laitteistoympäristöön, samalla käyttäen poistumassa olevan kirjastojärjestelmän tietokantoihin tallennettuna olevia tietoja. Laitteistoympäristönä ovat tietokonelaitteet, kirjastoautomaatit ja kunnan kirjaston yhdessä toimipisteessä toteutettava omatoimikirjastoratkaisu. Hankinnan kohdetta koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset on kuvattu tämän tarjouspyynnön liitteenä olevassa vaatimusmäärittelyssä. Kirjastojärjestelmä tulee toteuttaa kuudenkymmenen (60) kalenteripäivän kuluessa hankintaa koskevan sopimuksen voimaantulopäivästä tai vaihtoehtoisesti tilaajan antamasta toteutusvalmiuden alkamista koskevasta kirjallisesta ilmoituksesta, tämän tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusmallin kohdassa "Aikataulu" tarkemmin määritellyn mukaisesti. HANKINNAN ASIAKIRJAT Kaikki kilpailutusasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa (tarjouspalvelu.fi). Hankinnassa käytettäviä kilpailutusasiakirjoja ovat: - Tämä tarjouspyyntö - Liite 1. Sopimus (hankinnan sopimusmalli) - Liite 2. JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot, muodostuen kuudesta liitteeksi nimetystä julkaisupäivämäärällä 15.5.2018 olevasta asiakirjasta: 2a) Liite 8. Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (JIT 2015 - Palvelut verkon kautta), 2b) Liite 2. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin (JIT 2015 – Tilaajan sovellukset avoin lähdekoodi), 2c) Liite 3. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnasta muulla kuin avoimella lähdekoodilla (JIT 2015 - Tilaajan sovellukset ei-avoin), 2d) Liite 9. Erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä, 2e) Liite 1. Yleiset sopimusehdot (JIT 2015 - Yleiset ehdot) ja 2f) Liite 10: Tukimateriaalia: Avoimista rajapinnoista tietojärjestelmä- tai palveluhankinnoissa - Liite 3, JHS 174 ICT-suositukseen perustuvina 10.12.2009 julkaistuina: 3a) JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus, ja siihen liittyvänä asiakirjana 3b) JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus, Liite 1 Palvelutasoluokitus - Liite 4. JHS 182 -suositukseen perustuvina asiakirjoina JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus, joka on 15.12.2011 julkaistuna versiona, sekä sen samalla päivämäärällä julkaistut liitteet: 4a) Liite 1 Laadunvarmistuksen tehtäviä, 4b) Liite 2 Tarkastuslistoja, 4c) Liite 3 Mittareita, 4d) Liite 4 Katselmointimuistio, 4e) Liite 5 Katselmoinnin havaintoluettelo ja 4f) Liite 6 Katselmointi - Liite 5. Kirkkonummen kunnan tietoturvapolitiikka - Liite 6. Vaatimusmäärittely Tämän tarjouspyynnön liitteenä numerolla 6 oleva vaatimusmäärittely on myös tarjoukseen liitettäväksi kuuluva vastauslomake, jolla vastataan kirjastojärjestelmän teknisiä ominaisuuksia koskeviin kysymyksiin, ja joka tulee palauttaa täytettynä tarjouksen liitetiedostona. Antaessaan tarjouksen tarjoaja sitoutuu noudattamaan sopimuksen osaksi tulevina asiakirjoina tarjouspyyntöä ja sen edellä mainittuja liitteitä 1 - 6 alakohtineen. Sopimusasiakirjoihin mukaan tulevat asiakirjat määräytyvät perustuen hankittavan kirjastojärjestelmän lähdekoodin ja rajapinnan avoimuuden toteutumiseen, joten liitteen 2 alakohtina olevat liitteet 2a ja 2b ovat keskenään vaihtoehtoisia. Liitettä 2f sovelletaan avoimen rajapinnan toteutuessa hankittavaksi tulevassa kirjastojärjestelmässä. Sopimuskokonaisuus on kuvattu tämän tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusmallissa (Liite 1) kohdassa "Sopimusasiakirjat". Mikäli tarjouskilpailuasiakirjoissa on keskinäisiä ristiriitaisuuksia, sovelletaan niitä tarjouskilpailun aikana edellä olevassa mainitsemisjärjestyksessä siten, että edellä olevan asiakirjan mukainen ehto saa tulkinnassa etusijan.

Pinterest

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia