logo
  • Etusivu
logo

Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Infraomaisuuden hallintajärjestelmän hankinta

TarjouspyyntöHankintailmoitus: Tampereen kaupunki

Tarjoukset 25.01.2019 klo 12.00 mennessä

TRE:8358/02.07.01/2018 195802 Hankinnan kohteena on infraomaisuuden hallintajärjestelmän hankinta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Järjestelmän tarkoituksena on toimia katu-, viher-, satama-, puu- ja varusterekisterinä kaupungin infraomaisuuden osalta. Hankittavaan kokonaisuuteen kuuluu myös venepaikkojen vuokrauspalvelu. Järjestelmän tietosisällön on tarkoitus olla koko maankäytön prosessin käytettävissä eri tarkoituksiin ja tietosisältöä rikastetaan koko tiedon elinkaaren aikana. Hankinnan kohde ja sen volyymi on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja sen alaliitteissä. Järjestelmä hankitaan SaaS-palveluna. Tarkemmat vaatimukset ovat liitteessä 2 Vaatimusluettelo. Palvelutasovaatimukset ovat liitteessä 7. Sopimusluonnos hankinnasta on liitteenä 8. Sopimusta ei ole jaettu osiin eri palveluntuottajille, koska sen toteutus riskienhallinnan ja sopimushallinnan osalta ei ole asianmukaista.

Pinterest