logo
  • Etusivu
logo

Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

ICT-palveluihin liittyvät tietosuojakonsultoinnit sekä auditoinnit

TarjouspyyntöHankintailmoitus: Vimana Oy

Osallistumishakemukset 31.12.2020 klo 00.00 mennessä

Riskiperusteisuus ja osoitusvelvollisuus ovat keskeisiä asioita uudessa lainsäädännössä. Mitä suurempia riskejä henkilötietojen käsittely voi aiheuttaa, sitä enemmän velvollisuuksia henkilötietojen käsittelyyn liittyy. Tietosuojakonsultoinnilla ja -auditoinneilla varmistetaan henkilötietojen käsittelyn asianmukaisuus. Keskeisiä osa-alueita ovat: • järjestelmien tietosuoja-auditointi • tietosuoja-asiantuntijapalvelut • tietosuojavaatimusten selvitys ja arviointi • tietosuojakehityssuunnitelmien laadinta • tietosuojan riskianalyysit ja arviot • tietovuotojen hallinta • henkilötietojen käsittelysopimusten laadinta sekä ulkoistussopimukset Varsinaiset hankinnat tehdään erillisten tarjouspyyntöjen perusteella DPS:n sisällä. Vimana tai muut hankintayksiköt eivät sitoudu hankkimaan DPS:ssa mitään vähimmäismäärää palveluja. Perustettava DPS tai mikään DPS:n sisällä tehty hankintasopimus ei myöskään anna osallistujalle yksinoikeutta palvelujen tuottamiseen. DPS:iin voi hakea mukaan milloin tahansa sen keston aikana. Tarjoajiksi hyväksyttävien määrää ei rajoiteta.

Pinterest