ICT-palveluihin liittyvät tietosuojakonsultoinnit sekä auditoinnit

Hankintailmoitus: Vimana Oy

Osallistumishakemukset 31.12.2020 klo 00.00 mennessä

Riskiperusteisuus ja osoitusvelvollisuus ovat keskeisiä asioita uudessa lainsäädännössä. Mitä suurempia riskejä henkilötietojen käsittely voi aiheuttaa, sitä enemmän velvollisuuksia henkilötietojen käsittelyyn liittyy. Tietosuojakonsultoinnilla ja -auditoinneilla varmistetaan henkilötietojen käsittelyn asianmukaisuus. Keskeisiä osa-alueita ovat: • järjestelmien tietosuoja-auditointi • tietosuoja-asiantuntijapalvelut • tietosuojavaatimusten selvitys ja arviointi • tietosuojakehityssuunnitelmien laadinta • tietosuojan riskianalyysit ja arviot • tietovuotojen hallinta • henkilötietojen käsittelysopimusten laadinta sekä ulkoistussopimukset Varsinaiset hankinnat tehdään erillisten tarjouspyyntöjen perusteella DPS:n sisällä. Vimana tai muut hankintayksiköt eivät sitoudu hankkimaan DPS:ssa mitään vähimmäismäärää palveluja. Perustettava DPS tai mikään DPS:n sisällä tehty hankintasopimus ei myöskään anna osallistujalle yksinoikeutta palvelujen tuottamiseen. DPS:iin voi hakea mukaan milloin tahansa sen keston aikana. Tarjoajiksi hyväksyttävien määrää ei rajoiteta.

Bloggaus ICT-palveluihin liittyvät tietosuojakonsultoinnit sekä auditoinnit
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Tarjouspyynnöt:n kotisivulle
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Osaajia ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu, tai premium-profiilia ei ole aktivoitu.

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Yliopiston pääsykokeet voi tehdä nyt etänä Online Proctoring -valvontajärjestelmällä
Perinteiset yritykset ja ohjelmistokehitystiimit testaavat ideoita innovaatiokilpailuissa
Digitaalinen oppiminen on kilpailukyvyn kannalta kriittinen osa liiketoimintastrategiaa