Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Henkilökohtaisten avustajien palkka- ja HR-ratkaisu

TarjouspyyntöKansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö): Kunnan Taitoa Oy


Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö mahdollisille tarjoajille. Tällä tietopyynnöllä EI pyydetä eikä tähän anneta tarjouksia vaan pyydetään tietoa ja tarjoajien kommentteja mahdollisesti hankittavan ratkaisun osalta, jotta tuleva hankinta voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tällä tietopyynnöllä pyydetään kommentteja Kunnan Taitoa Oy:n ja heidän asiakkaiden mahdollisesti käyttöön hankittavasta ratkaisusta. Kunnan Taitoa Oy tuottaa palveluna henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentaa ja HR-palvelua asiakkailleen. Kunnan tehtävänä on huolehtia henkilökohtaisen avun päätösten tekemisestä avustettavien kanssa. Nykyisen lähes täysin manuaalisen ja hajallaan olevan kokonaisprosessin sähköistämiseksi tietopyynnön kohteena olevan ratkaisun tulee koota koko henkilökohtaisen avun palvelukokonaisuus yhden ratkaisun alle. Tavoitteena on, että kunnan ja avustettavan päätöstietojen tulee olla ylläpidettävissä ratkaisussa ja tuntikaton seurannan tulee tapahtua automaattisesti päätöksen pohjalta. Avustettavan ja avustajan välinen työsopimus tulee voida tehdä ratkaisussa sähköisesti. Lisäksi prosessin tulee mahdollistaa tarvittavien lakisääteisten vakuutusten voimaan saattaminen suoraan ratkaisusta. Toteutuneiden työvuorojen sähköinen ilmoittaminen ja hyväksyntä sekä niistä muodostuvien työtuntien ja vuorolisien tulkinta tulee tapahtua ratkaisussa. Ratkaisun tulee sisältää myös elementit keskeytysten hallintaan, lomaoikeuslaskentaan sekä lomapäivien ja lomapalkan käsittelyyn. Ratkaisun tulee tukea henkilökohtaisten avustajien palkanlaskennassa sovellettavia työehtosopimuksia ja heihin sovellettavia työlainsäädännön ehtoja. Ratkaisun tulee mahdollistaa automatisoitu viranomaisilmoitusliikenne Kansallisen tulorekisterin vaatimusten mukaisesti sekä täyttää tietosuoja-asetuksen ehdot henkilötietojen käsittelyssä. Esitettyihin kommentteihin ei vastata. Tietopyynnöllä kerätyt tiedot säilyvät täysin luottamuksellisina ja niitä tullaan käyttämään ainoastaan hankinnan kehittämiseen ja suunnitteluun. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla. Hankintayksikkö ei ole velvollinen ottamaan huomioon tietopyyntöön saatuja vastauksia tarjouspyynnön laadinnassa. Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta vastaamisesta. Tietopyyntöön vastaaminen ei sido yritystä tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei myöskään estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Toimijoita pyydetään kommentoimaan kohtaan "hankinnan kohteen kriteerit" suunniteltuja vaatimuksia ja/tai mahdollisesti lisäämään kommenttinsa tämän tietopyynnön liitteeksi.

Pinterest

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia