logo
  • Etusivu
logo

Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Espoon kiinteistöjen sisäilmaston mittausjärjestelmän hankinta

TarjouspyyntöHankintailmoitus: Espoon kaupunki 

Tarjoukset 06.02.2019 klo 23.59 mennessä

Espoon kaupunki (myöhemmin myös Tilaaja) pyytää tarjousta Espoon kiinteistöjen sisäilmaston mittausjärjestelmän hankintaan. Tavoitteena on hankkia reaaliaikainen mittarointijärjestelmän sisäilmasto-olosuhteiden seurantaa varten kiinteistöihin, jossa on ns. tarpeenmukainen ilmanvaihto. Sisäilmaston mittarointijärjestelmän antaman tiedon perusteella voidaan selvittää, toimiiko ilmanvaihtojärjestelmä suunnitelmien mukaisesti ja reagoida ilmanvaihdon mahdollisiin puutteisiin tai epäkohtiin aikaisessa vaiheessa ja sitä kautta saavuttaa terveydellistä ja taloudellista hyötyä. Ihannetapauksessa olosuhdehaittoja aiheuttavia tekijöitä voitaisiin havaita anturoinnilla ennen kuin huonoja kokemuksia olosuhdehaitoista alkaa ilmetä. Tarkempi kuvaus hankittavasta ohjelmistopalvelusta ja antureista on tarjouspyynnön liitteellä 1. "Hankinnan kohteen kuvaus". Solmittava sopimus on voimassa toistaiseksi.

Pinterest