Dynaaminen hankintajärjestelmä: Väestörekisterikeskuksen ICT-asiantuntijapalvelut

Hankintailmoitus: Väestörekisterikeskus

Osallistumishakemukset 15.06.2022 klo 13.40 mennessä

Väestörekisterikeskus (myöh. "VRK") perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (myöh. "DPS"), jonka sisällä tullaan hankkimaan VRK:n tietojärjestelmien sovelluskehitys- ja ylläpitoresursseja sekä muita ICT-asiantuntijapalveluita. DPS:iin voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan Hanki-tarjousportaalissa (https://hanki.tarjouspalvelu.fi). DPS:n kesto on 48 kk. VRK hyväksyy DPS:iin kaikki osallistumishakemuksen jättäneet hakijat, jotka täyttävät hakijalle asetetut soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimukset on kuvattu ESPD-lomakkeessa sekä osiossa "Tarjouspyynnön muut ehdot". DPS:n perustamisvaiheessa vuonna 2018 ja ensimmäistä kilpailutusta toteutettaessa osallistumishakemusten toimittamisen määräpäivä on 6.8.2018. Ensimmäinen DPS:n sisäinen tarjouskilpailu on tarkoitus käynnistää aikaisintaan 27.8.2018

Bloggaus Dynaaminen hankintajärjestelmä: Väestörekisterikeskuksen ICT-asiantuntijapalvelut
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Tarjouspyynnöt:n kotisivulle
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Digitaalisen palvelun kehitys vaatii tilaajan osallistamista
Asiakaskokemukset paljastivat Suomen parhaat ohjelmistotalot asiakkaille
Kymmenen verkkosovellusta kolmessa vuodessa - Altia ja Wunder löysivät ketterän kehityksen kulmakivet