logo
  • Etusivu
logo

Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Dynaaminen hankintajärjestelmä: Tekoälyn ja koneoppimisen sekä tiedonkäsittelyn asiantuntijapalvelut

TarjouspyyntöHankintailmoitus: Yleisradio Oy

Osallistumishakemukset 18.10.2022 klo 11.51 mennessä

Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan tekoälyn ja koneoppimisen sekä tiedonkäsittelyn asiantuntijaresursseja sekä palveluita, ja lisäksi voidaan hankkia myös palveluiden toimittamisen edellyttämää teknologiaa. Kyseisiä palveluja tarjoavat organisaatiot voivat jättää osallistumishakemuksia dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen keston ajan. Yle hyväksyy järjestelmään kaikki osallistumishakemuksen jättäneet hakijat, jotka täyttävät tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimukset on kuvattu ESPD-lomakkeessa sekä osioissa "Tarjouspyynnön muut ehdot" ja "Hankinnan kohteen kriteerit". Hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä erillisillä tarjouspyynnöillä. Dynaamisen hankintajärjestelmän kesto on 48 kuukautta. Ensimmäiset hankinnat suunnitellaan toteutettavaksi 30 päivän kuluttua järjestelmän perustamisesta.

Pinterest