Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

3D / AR / VR / Digital Twin – tyyppisen sovelluksen toteuttaminen

TarjouspyyntöKansallinen hankintailmoitus: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tarjoukset tai osallistumishakemukset 20.11.2018 klo 12.00 mennessä

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (myöhemmin Xamk) pyytää tarjoustanne ”BIOKASVU – Biotuotetekniikan kasvuekosysteemin kehittäminen Savonlinnassa” –hankkeeseen tarvittavasta sovelluksesta ja asiantuntijapalvelusta tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti. Hankinta toteutetaan monivaiheisena. Ensin pyydetään osallistumishakemuksia kiinnostuneilta yrityksiltä. Hakemuksista valitaan kolme soveltuvinta, joiden kanssa neuvotellaan toteutuksen ja ratkaisujen mahdollisuuksista tarkentaen niitä. Lopuksi näille kolmelle lähetetään lopullinen tarjouspyyntö. Lopullisia tarjouksia vertaillaan parhaan hinta-laatusuhteen löytämiseksi. Toinen vaihtoehtoinen vertailumalli on ns. ranskalainen urakka, jossa lopullinen kiinteä budjetti ilmoitetaan tarjouspyynnössä ja tarjousten vertailussa huomioidaan vain tarjousten laatutekijät. Kohteen tarkennus Tarjouspyyntö koskee tutkimus- ja koetehtaamme visualisointia / virtualisointia hyödyntäen esimerkiksi 3D, AR, VR, Digital Twin tms. – teknologioita. Tarkoituksena on luoda Xamk Kuitulaboratorion prosessiympäristöön sovellettu räätälöity visualisoitu järjestelmä, jossa toteutuksessa voidaan käyttää yhtä tai useampaa em. teknologiaa. Tehtävä sovellus on tarkoitettu mittaus-, säätö- ja prosessidatan reaaliaikaiseen visuaaliseen seurantaan operaattoreille ja tutkijoille sekä erityisesti biotuotetekniikan kasvuekosysteemin lay-outin sekä tehdaslooppien demonstroimiseksi mm. asiakkaille ja vierailijoille, messuilla, jne. Mallinnuksena alustaan käytetään mahdollisuuksien mukaan kuitulaboratorion 3D malleja / tehdään kuitulaboratorion lay-out, jossa päälaitekanta ja reaaliaikaisen visualisoinnin kohteeksi Xamk Kuitulaboratoriosta on tavoitteena saattaa tässä vaiheessa muutamia laitteita ainakin esim. jatkuvatoiminen ruuvireaktori ja Flash Mixing reaktori. Tarjouksen tulee sisältää ainakin seuraavaa: • Tarvittaessa Kuitulaboratorion laitoksen ylätason näkymä 3D –mallinnettuna esim. Digital Twin- tai desktop-tyyppiseen sovellukseen soveltuvana kokonaisuutena • Kuitulaboratorion laitoksen Lay-out näkymän / virtuaalisuuden liittäminen ym. teknologiseen sovellukseen tai sovelluksiin (työssä käytetään laboratorion valmiita 3D mallinnuksia siltä osin, kun niitä löytyy). Toteutus voi olla esim. desktop-sovellus (on-line ja off line), Digital Twin, AR, yms., ja/tai teknologioiden sovellus ja sen tulee sisältää informatiivisia tietoja, 3D animaatioita, 360° -kuvaa / 360° -videota tms. joilla voidaan esitellä esim. tiettyjen laitteiden ajamista ja toimintoja • Mahdollisesti tarvittavien osaprosessien 3D -mallinnus • Käyttöliittymätoteutus yhdessä asiakkaan kanssa laadittavien graafisten ohjeiden mukaisesti • Dataintegraatioina tässä vaiheessa liitetään ainakin: 1. Ruuvireaktori ja 2. Flash Mixing reaktori –järjestelmät, joista kytketään a) järjestelmien datapisteiden integrointi, (arviona 1. 5-10kpl ja 2. 10-20kpl, tarkemmat määrät sovitaan yhteisesti projektin aloituksen määrittelyvaiheessa (eli mihin pisteisiin ja kuinka monta / mitä dataa liitetään) b) visualisoitua järjestelmätietoa päätason näkymään • Päätasoon liitetään visuaalisena ja interaktiivisena integraationa informatiivisia tietoja Kuitulaboratorion osaprosessien laitteista, joita ovat ainakin MC-luuppi, LC-luuppi, ilmanpoistoluuppi, Flash –mixing pilotointiympäristö, nopeiden sekoitusilmiöiden tutkimusreaktori, sekoitusluuppi ja pesuri/puristinluuppi • Tarvittavat tietokanta-ohjelmistoasennukset, serveri yms. laitteistot ja niiden asennukset. Optiona on myös käyttää Kuitulaboratorion kasvuekosysteemin kehittämiseen tarkoitettua serverikantaa. • Dokumenttien / liitetiedostojen liittäminen sovellukseen • Tarvittavien käyttäjäryhmien – ja oikeuksien sekä tarvittavien turvatasojen luominen  (mm. työntekijät, asiakaskäyttäjät, vierailijat)   • Järjestelmän käyttökoulutus Palvelun yleiset ominaisuudet: • Yksilöllisesti visualisoitu 3D / AR / VR / Digital Twin -käyttöliittymä, kielenä englanti (/ suomi / etuna mahdollisuus kieliversioihin) • Palvelin ja alusta tiedon säilömiseen ja mahdollistamaan rajapinnat muihin järjestelmiin sekä esim. analytiikan hyödyntämiseen. • Palvelun määrittely ja toteutus, käytettävissä esim. HTML5-pohjaisilla selaimilla ilman lisäasennuksia, ensisijaisena käyttötapana tablet-laitteet, mobiililaitteet ja tietokoneet. 

Pinterest

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia