Jakamistalous

Jakamistalous (eng. sharing economy) viittaa yhteisölliseen talouteen, jossa hyödykkeet lainataan, vuokrataan tai jaetaan yksityishenkilöiden tai organisaatioiden välillä niiden ostamisen sijasta. Jakamistaloudesta käytetään myös muita rinnakkaisia termejä, kuten vertaistalous, vaihdantatalous ja välitystalous. Jakamistalous on tuore ilmiö ja liike, joka pyrkii yhdistämään digitalisaation mukanaan tuomat mahdollisuudet vanhoihin yhteisöllisiin toimintatapoihin. Alustatalous on tiiviisti yhteydessä jakamistalouteen, sillä digitaaliset alustat […]

Lue lisää