Backend-kehittäjä

Backend-kehittäjä vastaa verkkosivun tai -palvelun palvelinpuolen kehittämisestä. Backend-kehittäjän tehtäviin kuuluu siis taustajärjestelmien, tietokantojen ja toimintalogiikan kehittäminen.  Moni backend-kehittäjä osallistuu myös projektin määrittelyihin, suunnitteluun ja testaukseen. Nykyaikana backend-kehittäjä tekee töitä usein Scrumin tai muun ketterän menetelmän keinoin. Backend-kehittäjän käyttämiä teknologioita voivat olla esimerkiksi Java, Node.js, Python ja PotstgreSQL. Usein myös APIen eli ohjelmointirajapintojen ja pilvipalveluiden tunteminen […]

Lue lisää