Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Potilassiirtojen hallintajärjestelmän hankinta

TarjouspyyntöHankintailmoitus: Istekki Oy

Tarjoukset 15.08.2018 klo 16.00 mennessä

Hankinnan kohteena on potilassiirtojen hallintajärjestelmän toimittaminen, tuki- ja ylläpitopalvelu sekä jatkokehitys. Istekki kilpailuttaa Järjestelmän ja siihen liittyvän toimitusprojektin sekä huolto- ja ylläpitopalvelut ja tekee sopimuksen valitun palveluntuottajan kanssa. Istekki tarjoaa kilpailutettuun Järjestelmään liittyvää palvelua jäljempänä kuvatuille asiakkailleen (Loppuasiakas) lähtökohtaisesti omasta ympäristöstään. Istekki tulee tarjoamaan järjestelmän palveluna ensivaiheessa Pirkanmaan sairaanhoitopiirille. Myöhemmässä vaiheessa palvelun käyttäjiksi voi liittyä muita Istekki Oy:n asiakasomistajia. Kaikkien Järjestelmää käyttävien Loppuasiakkaiden osalta Järjestelmä tarjottaisiin palveluna Istekin toimesta, joten valitulla palveluntuottajalla on sopimussuhde ainoastaan Istekkiin. Tarjous tulee antaa kahdella tavalla: 1) Palveluna, jossa Järjestelmä asennetaan Tilaajan ympäristöön sekä 2) ns. Saas- palveluna, jolloin Järjestelmä on Toimittajan ympäristössä. Sopimuskaudella on mahdollista käyttää molempia hinnoittelumalleja. Alustava suunnitelma on, että Järjestelmä asennetaan Istekin ympäristöön, josta sitä tarjotaan palveluna Loppuasiallaille. On kuitenkin mahdollista, että yksittäisten Loppuasiakkaiden osalta päädytään Saas- malliin perustuvaan ratkaisuun. Sosiaali- ja terveyshoidon palveluiden järjestämiseen liittyvän lainsäädännön muuttuessa terveydenhuolloin tehtäviä tuottavissa organisaatioissa saattaa tapahtua muutoksia. Sopimus mukaan lukien optiot tulee koskemaan kaikkia organisaatioita, joille Loppuasiakkaille kuuluvat tehtävät mahdollisesti siirtyvät. Tämän kilpailutuksen perusteella laaditaan palveluiden toimittamisesta kilpailutuksen voittajan kanssa puitesopimus, jonka perusteella toimitetaan puitesopimuksen mukaisia palveluita ja käyttöoikeuksia Istekille. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnön liitteissä. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: • Hankintayksikön ja hankinnan kohteen yleiskuvas (Liite 1A), • Vaatimusmäärittely ja vertailuun vaikuttavat seikat (Liite 1 B) • Potilassiirtojen hallintajärjestelmä käyttökuvaus (Liite 1C) • Tarjoajan soveltuvuus, liitteet 3, 3 A, ESPD • Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset (Liite 2.1 tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) ja • Sopimukset (Liite 5A-5E) Osatarjoukset eivät ole sallittuja, koska hankittaja järjestelmä ja siihen kiinteästi liittyvät tukipalvelut muodostavat yhden kokonaisuuden. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tilaaja valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta tai palveluntuottajalle yksinoikeutta tuottaa palvelua.

Pinterest

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia