logo
  • Etusivu
logo

Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Potilassiirtoihin sähköiset siirtopyynnöt –järjestelmä ja ratkaisun käyttöpalvelu (SaaS)

TarjouspyyntöHankintailmoitus: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Tarjoukset 24.05.2019 klo 12.00 mennessä

Valittavalla toimittajalla on kokonaisvastuu ratkaisun toimittamisesta SaaS-palveluna. PPSHP toimii järjestelmän ja käyttöpalvelun Tilaajana. Järjestelmä hankitaan koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen sosiaali- ja terveydenhuollon julkisia palveluita tuottavien organisaatioiden ja heille sopimuksella kyseisiä palveluita tuottavien organisaatioiden käyttöön. Kaikki organisaatiot (Asiakkaat) käyttävät järjestelmää toimittajan käyttöympäristöstä. Hankinnalla korvataan nykyisin puhelimella tapahtuva hoitopaikan haku. Sähköiset siirtopyynnöt –järjestelmässä mikä tahansa Asiakas-organisaatio voi sekä lähettää että vastaanottaa siirtopyyntöjä potilaista niin ulkoisiin organisaatioihin (ulkoinen siirtopyyntö) kuin oman organisaation sisällä (sisäinen siirtopyyntö). Järjestelmällä automatisoidaan koko prosessi, minne siirtopyyntöjä tietystä potilaasta voi lähettää ja siirtopyyntöjen lähettäminen. Järjestelmästä pitää saada tietoa raportointia varten toiminnan kehittämisen tueksi. Hankittavan järjestelmän ja käyttöpalvelun käytön on oltava laajennettavissa muihin alueen julkisia palveluita tuottaviin organisaatioihin ja organisaatioiden sisäisiin yksiköihin. Järjestelmän ja käyttöpalvelun Tilaaja-vastuu on tarvittaessa voitava siirtää PPSHP:lta toiselle organisaatiolle, jos sairaanhoitopiirissä tapahtuu organisaatiomuutoksia. Tarjottavan järjestelmän ja käyttö-, tuki- ja ylläpitopalvelun on täytettävä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vaatimukset.

Pinterest