Osallistumispyyntö - Perustietotekniikkapalvelut

Hankintailmoitus: Yleisradio Oy

Osallistumishakemukset 06.08.2018 klo 12.00 mennessä

Hankinnan kohteena ovat Ylen perustietotekniikkapalvelut, joiden sisältö voidaan jäsentää seuraaviin osakokonaisuuksiin: loppukäyttäjätuki (Service Desk ja fyysinen palvelupiste ns. Walk-in Desk) ja päätelaitteiden elinkaaripalvelut, käyttö-, kapasiteetti ja konesalipalvelut, palvelunhallinta, tietoturva ja pilvipalvelut. Tarkempi kuvaus hankinnasta on liitteessä 1, Hankinnan kohde. Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä (hankintalain 34-35 §). Tällä osallistumispyynnöllä Yle pyytää kiinnostuneita ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksensa tarjouskilpailuun. Yle valitsee tarjousten perusteella yhden sopimustoimittajan toteuttamaan hankinnan. Sopimus on voimassa toistaiseksi.


Bloggaus Osallistumispyyntö - Perustietotekniikkapalvelut
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Tarjouspyynnöt:n kotisivulle
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Digitaalisen palvelun kehitys vaatii tilaajan osallistamista
Asiakaskokemukset paljastivat Suomen parhaat ohjelmistotalot asiakkaille
Kymmenen verkkosovellusta kolmessa vuodessa - Altia ja Wunder löysivät ketterän kehityksen kulmakivet