Operatiivisten järjestelmien tukipalvelut

Hankintailmoitus, erityisalat: Finavia Oyj

Osallistumishakemukset 15.06.2018 klo 16.00 mennessä

Hankinnan kohteena ovat operatiivisten järjestelmien tukipalvelut, sisältäen mm: - Ensivaste häiriötilanteissa, ml. häiriön analysointi ja tarpeen vaatiessa eskalointi kolmansille osapuolille tai Finavialle; - Toimittajan vastuulla olevien häiriötilanteiden ratkaisu, pääsääntöisesti koskien laitteistoon ja järjestelmiin liittyviä vikatilanteita; - Ennakoivien kunnossapitotoimenpiteiden suorittaminen sovitun aikataulun mukaisesti; - Osallistuminen Finavian johtamaan muutoksen- ja ongelmanhallintaan; - Standardimuotoisten tehtävien suorittaminen, kuten päätelaitteiden ja verkon aktiivilaitteiden asennukset sekä muutot; - Proaktiivisen ongelmanhallinnan ja tukitoiminnan kehittäminen; - Hankittavien palveluiden käyttöönottoprojekti(t); ja - Näihin liittyvät tukipalvelut

Sopimuskauden aikana palvelun tulee skaalautua asiakkaan tarpeiden mukaisesti, noudattaen sovittua muutosaikaa. Tuettavia järjestelmiä voidaan lisätä tai poistaa. Palvelujen sisältö tarkentuu neuvottelujen aikana. Jatkuvan palvelun lisäksi sopimus voi sisältää mm. konsultointi- ja asiantuntijapalveluita. Palvelua voivat tuottaa vain henkilöt, joiden turvallisuusselvityksen lopputulos on Finavian hyväksymä. Toimittaja vastaanottaa nykyisen palveluntarjoajan palveluksessa olevat nyt kyseessä olevan palvelun parissa työskentelevät henkilöt ns. vanhoina työntekijöinä. Siirtyviin henkilöihin ja henkilöstösiirtoon liittyvät yksityiskohdat ovat liitteessä Hankinnan kohde. Maksuehto on 30 päivää. Palvelutasoista, vastuista ja viivästyskorvauksista neuvotellaan kilpailullisen neuvottelumenettelyn kuluessa. Lähtökohtana on Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisten sopimusehtojen (JIT) taso.

Bloggaus Operatiivisten järjestelmien tukipalvelut
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Tarjouspyynnöt:n kotisivulle
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Digitaalisen palvelun kehitys vaatii tilaajan osallistamista
Asiakaskokemukset paljastivat Suomen parhaat ohjelmistotalot asiakkaille
Kymmenen verkkosovellusta kolmessa vuodessa - Altia ja Wunder löysivät ketterän kehityksen kulmakivet