Hoitajakutsujärjestelmän hankinta pitkäaikaishoidon yksikköön

Hankintailmoitus: Espoon kaupunki

Tarjoukset 14.08.2018 klo 12.00 mennessä 

Espoon kaupunki (myöhemmin myös Tilaaja) on hankkimassa pitkäaikaisen hoidon yksikköön, Aurorakotiin, hoitajakutsu- ja päällekarkausjärjestelmän. Kaupungin tavoitteena ei ole omistaa laitteita vaan hankkia Palveluntuottajan kokonaisuudessaan hallinnoima ”palvelulaiteympäristö”, jossa Palveluntuottaja vastaa toimittamansa laitteiston ja ohjelmiston koko elinkaaresta. Hankinnan kohteena oleva palvelu sisältää sekä hoitajakutsun- että päällekarkaushälytysjärjestelmän palveluna, suunnittelun, järjestelmän asennuksen, käyttöönoton ja järjestelmän ylläpidon jatkuvana palveluna. Hoitajakutsu- ja päällekarkausjärjestelmän tulee sisältää vähintään seuraavat toiminnallisuudet: - hoitajakutsu - poistumishälytys- ja valvonta - päällekarkaushälytys - kannettavat paikantavat hälyttimet työntekijöille ja asukkaille - hälyttimien paikannus Tarkempi kuvaus palvelusta on tarjouspyynnön liitteellä 1. "Hankinnan kohteen kuvaus".

Bloggaus Hoitajakutsujärjestelmän hankinta pitkäaikaishoidon yksikköön
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Tarjouspyynnöt:n kotisivulle
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Osaajia ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu, tai premium-profiilia ei ole aktivoitu.

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Yliopiston pääsykokeet voi tehdä nyt etänä Online Proctoring -valvontajärjestelmällä
Perinteiset yritykset ja ohjelmistokehitystiimit testaavat ideoita innovaatiokilpailuissa
Digitaalinen oppiminen on kilpailukyvyn kannalta kriittinen osa liiketoimintastrategiaa