logo
  • Etusivu
logo

Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Fimean rekisterialustaratkaisu ja myyntilupa- ja lääkevalmisterekisterin uudistaminen

TarjouspyyntöHankintailmoitus: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Osallistumishakemukset 24.08.2018 klo 15.30 mennessä

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen neuvottelumenettelyyn koskien viraston rekisterialustaratkaisua ja myyntilupa- ja lääkevalmisterekisterin toteutusta, sekä siihen liittyviä palveluita. Rekisterialustaratkaisu sisältää tietokanta-, integraatio-, sekä prosessien automaatio- ja ohjauspalvelut Fimean rekistereiden toteuttamiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa rekisterialustaratkaisuun liitetään myyntilupa- ja lääkevalmisterekisteri. Hankinnan lopputuloksena korvataan nykyinen myyntilupa- ja lääkevalmisterekisteri ja luodaan edellytykset viraston muiden erillisrekisterien integroimiselle tähän samaan kokonaisuuteen. Hankinnan kohteena on ratkaisu, joka tukee Fimean rekisteritietojen laadukkuutta, yhdenmukaisuutta, käytettävyyttä ja prosessien tehostamista sekä mitattavuutta. Ratkaisun avulla mahdollistetaan prosessien automaatioasteen kasvattaminen. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.

Pinterest