Fimean rekisterialustaratkaisu ja myyntilupa- ja lääkevalmisterekisterin uudistaminen

Hankintailmoitus: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Osallistumishakemukset 24.08.2018 klo 15.30 mennessä

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen neuvottelumenettelyyn koskien viraston rekisterialustaratkaisua ja myyntilupa- ja lääkevalmisterekisterin toteutusta, sekä siihen liittyviä palveluita. Rekisterialustaratkaisu sisältää tietokanta-, integraatio-, sekä prosessien automaatio- ja ohjauspalvelut Fimean rekistereiden toteuttamiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa rekisterialustaratkaisuun liitetään myyntilupa- ja lääkevalmisterekisteri. Hankinnan lopputuloksena korvataan nykyinen myyntilupa- ja lääkevalmisterekisteri ja luodaan edellytykset viraston muiden erillisrekisterien integroimiselle tähän samaan kokonaisuuteen. Hankinnan kohteena on ratkaisu, joka tukee Fimean rekisteritietojen laadukkuutta, yhdenmukaisuutta, käytettävyyttä ja prosessien tehostamista sekä mitattavuutta. Ratkaisun avulla mahdollistetaan prosessien automaatioasteen kasvattaminen. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.

Bloggaus Fimean rekisterialustaratkaisu ja myyntilupa- ja lääkevalmisterekisterin uudistaminen
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Tarjouspyynnöt:n kotisivulle
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Osaajia ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu, tai premium-profiilia ei ole aktivoitu.

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Yliopiston pääsykokeet voi tehdä nyt etänä Online Proctoring -valvontajärjestelmällä
Perinteiset yritykset ja ohjelmistokehitystiimit testaavat ideoita innovaatiokilpailuissa
Digitaalinen oppiminen on kilpailukyvyn kannalta kriittinen osa liiketoimintastrategiaa