Hyperautomaatio

Hyperautomaatio tarkoittaa tekoälyn, prosessiautomaation ja ohjelmistorobotiikan yhdistelmää, jonka tarkoituksena on rutiininomaisten manuaalisten työvaiheiden ja prosessien tehostaminen.  Hyperautomaatio on ollut viime vuosina yksi teknologia-alan trenditermeistä. Muun muassa Gartner on listannut sen tärkeimpien teknologiatrendien joukkoon vuonna 2020 ja 2021 ja ennustanut sen olevan osa lähivuosien digitaalista transformaatiota. Hyperautomaatiossa yhdistetään useita tekniikoita, joten se on huomattavasti tehokkaampi automatisoinnin […]

Lue lisää

Koneoppiminen

Koneoppiminen (eng. machine learning) on tekoälyn yksi alaryhmä. Koneoppimisessa kone parantaa suorituskykyään oppimalla itsenäisesti datasta ilman erillisiä toimintaohjeita. Suurin osa tekoälyä hyödyntävistä sovelluksista perustuu koneoppimiseen. Koneoppiminen on totuttu jakamaan kolmeen alakategoriaan, joskin monissa koneoppimisen sovelluksissa sovelletaan kahta kategoriaa samanaikaisesti. Koneoppimisen muodot ovat: Ohjattu oppiminen (eng. supervised learning): koneelle annetaan syöte sekä oikea ratkaisu opetusdatasta. Ohjaamaton […]

Lue lisää

Tekoäly

1.Tekoälyn määritelmä Tekoälyn eli keinoälyn (eng. artificial intelligence, myös lyhenne AI) määritelmä riippuu keskustelussa usein määrittelijästä, mutta itse asiassa edes tekoälyn tutkijoilla ei ole vielä sille vakiintunutta määritelmää. Tekoälyn voi kuitenkin nähdä olevan tiedesuuntaus, joka pyrkii tutkimaan älykkääseen toimintaan kykyneviä tietokoneita tai tietokoneohjelmia. Tutkijat ovat ottaneet tekoälyn määritelmässä avuksi kaksi seikkaa, jotka yhdistävät kaikkea tekoälyä: […]

Lue lisää